Biogødning med stort potentiale og ren udbringning

Miljøservice a/s og Vognmandsfirmaet Trøllund ved Hejnsvig samarbejder om biogødning, der har stort potentiale i landbruget – og nu uden tunge fyldte lastbiler, der skal ind på markerne

Hos Vognmandsfirmaet Trøllund har man mange års erfaring med transport og udbringning af biogødning, og man har derfor udviklet sit eget tiplastesystem til at få gødningen fra lastbil til gyllespredevogn. Foto: John Ankersen Den grønne Samson er specialbygget med et sidepanel, der kan vippes ud, og gøre tiplastningen lettere. Foto: John Ankersen Vognmandsfirmaet Trøllund har selv udviklet lastesystemet der gør, at der kan lastes biogødning ved vejkanten, og man undgår, at en tung lastbil skal ind på marken. Foto: Miljøservice

Virksomheden Miljøservice a/s i sydjyske Vejen har specialiseret sig inden for biogødning i form af overskudsslam fra kommuners rensningsanlæg. Og med stærkt stigende priser på handelsgødning, er biogødning blevet endnu mere interessant.

Hos Miljøservice fremhæver man en række fordele ved biogødningen. Herunder blandt andet arealgodtgørelse, opretholdelse af næringsstofpuljen i jorden samt øgning af jordens humus og kulstofindhold, som er med til at give jorden en god struktur.

Herudover fremhæves minimale lugtgener og transport, da biogødningen kommer fra lokalområdet.

Lastning ved vejkanten

Miljøservice a/s samarbejder med Vognmandsfirmaet Trøllund ved Hejnsvig, der blandt sine specialer har transport og udbringning af biogødning.

Hos Trøllund har man blandt andet opfundet sit helt eget unikke system, der har flere fordele.

Et smart tipvognssystem på lastbilerne, der gør at læsningen af gødningsspredervognen med biogødningen kan foregå ved vejkanten, og den tunge lastbil ikke skal køre ind på marken.

- Samtidig undgår man jord og griseri på vejen, forklarer indehaver af Vognmandsfirmaet Trøllund, Torben Søgård.

Sammen med sin far Johannes Søgård, har han udviklet konceptet med udbringning af biogødning med tilpasset gødningsvogn – dengang en rød RKM-vogn, der stadig er i drift, samt en grøn Samson-vogn.

Tipvognssystemet med lastbil har de kørt med de seneste tre år. Et system de ligeledes selv har udviklet med støtte og har patent på.

I forbindelse med udbringningen af biogødning samarbejder de med Agerbæk Maskinstation, og området er fra Midt-, Øst- og Sydjylland og ned til grænsen, samt Fyn.

Studie bekræfter biogødning

De positive effekter ved biogødning bekræftes også af et nyt studie fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Et studie der viser, at kogødning og slam fra byerne giver en langt bedre jordkvalitet end traditionel kunstgødning, som man derved betegner som et mere bæredygtigt, cirkulært landbrug.

Igennem mange år har der været både tvivl og debat omkring medicinrester og husholdningskemikalier i spildevandsslam, og her kommer studiet også biogødningen i møde.

Studiet omfatter nemlig et 14 år langt eksperiment, hvor man ikke har kunnet påvise en giftig virkning af medicinrester og husholdningskemikalier i landbrugsjord. Man har kunnet måle det i jord gødet med slam, men i så små mængder, at de var ubetydelige for de biologiske parametre.

I Danmark tester man spildevandsslam løbende blandt andet for tungmetaller, mens man ikke tester for medicinrester samt de fleste husholdningskemikalier.

Læs også