bannerPos

Ny terminal fra Bogballe

Calibrator Totz indeholder blandt andet et avanceret overvågningssystem, der er i stand til at diagnosticere sprederens elektroniske funktioner.
21-11-2020 19:28

Calibrator Totz giver med nye reguleringsmetoder hurtigere reaktion og øger præcisionen helt ud i markhjørnerne.

MASKINER Med lanceringen af Calibrator Totz viser Bogballe endnu en gang at præcisionsjordbrug er deres speciale.

Løsningen er målrettet bedrifter, der udnytter alle discipliner inden for præcisionsjordbrug. Fuldautomatisk dosering, sektionskontrol via GPS og brug af tildelingskort er derfor en helt naturlig del af pakken.

Ifølge producenten kommer de med den ny løsning helt ud i hjørnerne af marken for at optimere afgrøden.

Den fuldautomatiske dosering er forsikringen for, at den mængde, der ønskes tildelt på marken, rent faktisk også doseres. Tidligere var en helt ensartet dosering på hele marken alfa og omega for landmanden. I dag er det mere nuanceret.

I præcisionsjordbruget er mængderne snarere uens end jævnt fordelt over hele marken. Det betyder, at man skal være i stand til at dosere forskelligt, når for eksempel et tildelingskort eller en afgrødesensor viser, at der skal gradueres i gødningsmængden.

Hidtil uset præcision

Terminalens software indeholder nye reguleringsalgoritmer til fuldautomatisk dosering og sektionskontrol. Det giver hidtil uset præcision og matcher de krav, den moderne planteavler stiller.

Fordelene er en endnu hurtigere indsåning end hidtil samt optimeret spredning i kiler på foragerarealet i forbindelse med kantspredning.

Er sprederen forsynet med ekstraudstyret section control dynamic, er spredesystemet i stand til at tildele i hjørnerne af marken med fine-tunet overlapning. Det giver mere ensartede afgrøder helt ud i hjørnerne af marken.

Avanceret overvågning

Calibrator Totz indeholder blandt andet et avanceret overvågningssystem, der er i stand til at diagnosticere sprederens elektroniske funktioner.

Diagnosticeringen foregår løbende, både idet man tænder styreenheden, men også under kørsel. Såfremt systemet registrerer eksempelvis en betjeningsfejl, informerer Calibratoren brugeren direkte på displayet.

Eventuelle fejlkoder gemmes i terminalens hukommelse. Brugeren er derfor i stand til at aflæse en liste med de eventuelle fejl, der er opstået. Det giver mulighed for at beskrive fejlen detaljeret i forbindelse med service, og dermed mulighed for hurtig og effektiv assistance.

jhal

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next