Kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojekt på Fyn.

KARTOFFELFABRIK For halvandet år siden blev der på Fyn taget initiativ til etableringen af en kartoffelmelsfabrik og derigennem skabe grundlag for dyrkning af denne højværdiafgrøde for både fynske og landmænd i områderne omkring øen.

Initiativet nærmer sig virkeligheden efter et medlemsmøde for nylig, hvor alle 47 anpartshavere i selskabet K&H ApS var indbudt til at drøfte mulighederne for at realisere projektet.

- Der var en rigtig positiv stemning over det materiale, vi kunne fremlægge for de videre planer, siger direktør i selskabet, gårdejer Lau Hvid Hansen, Hårslev nær Bogense på Nordfyn.

Efter en god og konstruktiv debat omkring de udfordringer, projektet rummer, var der bred opbakning til at arbejde videre, og derfor peger pilen fortsat opad for et fabriksanlæg inden for overskuelig fremtid.

Flere skal med

- Men vi skal være flere producenter med. Derfor går vi nu ud i vores netværk og ved et informationsmøde, hvor vi vil tilbyde andre landmænd de samme vilkår, som da vi tilsluttede os projektet, siger Lau Hvid Hansen, der oplyser, at indskuddet er på 10.000 kroner, og derfra er man så en del af det spændende kartoffelprojekt.

Målet er minimum 6.000 hektar produktionsgrundlag, og derfor er selskabet ikke mindst interesseret i at få et overblik over, hvor mange hektar som er potentielt, for at grundlaget for fabrikken er til stede.

Oprindeligt indgik der også proteinproduktion af hestebønner i projektbeskrivelsen. Denne del er nu taget ud af planerne.

Læs også