DM&E: Der er behov for nye ledere i branchen

Kommende generations- og ejerskifter og en tendens til, at DM&E’s medlemsvirksomheder vokser, skaber et behov for flere ledere i branchen. Derfor udbyder Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) en ny lederuddannelse med start til efteråret.

Til efteråret får DM&E’s medlemmer mulighed for at uddanne sig inden for to helt nye fag, der specialiserer sig inden for hver deres område af ledelsesopgaven. De to fag er en del af den nye DM&E Virksomhedsleder, som er titlen på den samlede lederuddannelse. 

Fremtiden kalder på nye ledere

Ser man lidt ind i krystalkuglen, står flere af DM&E’s medlemsvirksomheder inden for en årrække overfor et generationsskifte, hvor nye kræfter skal tage over, og det er derfor vigtigt at tage hånd om de unge, der skal overtage virksomhederne. 

- Det er vigtigt at klæde den nye generation på til at være leder og sætte dem ind i emner som fx rekruttering, medarbejderhåndtering og daglig ledelse af forretningen, fortæller virksomhedsrådgiver i DM&E, Jens Guld, der også hjælper DM&E’s medlemsvirksomheder ved generationsskifter. Tendenserne i branchen viser desuden, at der er godt gang i hjulene, hvilket medfører, at virksomhederne vokser. Derfor bliver der i højere grad også behov for projekt- og kørselsledere i branchen. 

To fag udbydes i vinteren 2017-18

- Vi oplever et behov for at udbyde en lederuddannelse, der sætter fokus på det ledelsesmæssige ansvar og de opgaver, man får som leder i en virksomhed samt den personlige udvikling, det kræver at blive leder, fortæller Jens Guld. 

Brancheforeningen har sammensat en uddannelse med tre selvstændige fag. Det ene fag: ”Ledelse i Praksis” har samme indhold som den tidligere lederuddannelse i DM&E, men adskiller sig dog ved at være adgangsgivende i det officielle eftervidereuddannelsessystem. Faget ”Lederens Forretningsforståelse” har fokus på de økonomiske begreber og at bruge økonomi som ledelsesværktøj i ens forretning. Til efteråret 2018 starter det sidste fag i uddannelsen: ”Det Strategiske Lederskab”. 

DM&E ser frem til det nye uddannelsesforløb, som sker i et samarbejde med Erhvervsakademiet i Aarhus. Lederuddannelsen er åben for DM&E’s medlemmer, og det er muligt at tilmelde sig på www.dmoge.dk.

Læs også