Klimaatlas skal forberede os på stormskader

Klima-krystalkugle fra DMI skal ruste os mod klimaforandringer. Regeringen afsætter 27,2 millioner kroner over fire år til formålet.

Regeringen afsætter nu 27,2 millioner kroner på finansloven til et landsdækkende klimaatlas, som kan bruges til at forberede danskerne på klimaforandringer i Danmark.

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut,  skal udforme et landsdækkende klimaatlas, som skal ruste kommunerne med pålidelig viden om fremtidens ekstreme vejr. Vejret kan med få ord beskrives som vådt, farligt og dyrt.

Skal forudsige ekstremregn

- Klimaatlasset fungerer som en »klima-krystalkugle«, og giver en værdifuld indsigt i, hvor og hvor ofte, vi bliver ramt af stormfloder og ekstremregn. Det betyder, at vi i langt højere grad kan tage vores forholdsregler i hverdagen for ikke at få oversvømmet kælderen, eller når kommunerne skal klimasikre sig ved anlæggelse af en ny vej eller skole. Dermed skaber vi en tryggere fremtid og reducerer risikoen for fejlinvesteringer af borgernes penge markant, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Klimaatlasset vil kortlægge vejrforandringerne ned på kommuneniveau og vil indeholde konkrete bud på fremtidige ændringer inden for temperatur, nedbør og havniveau - både til hverdag, og når vejret bliver rigtig vildt.

Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som udarbejder klimaatlasset på baggrund af DMI’s egne data og viden fra FN’s globale klimarapport, der offentliggøres hvert femte år.

 

Læs også