Nye effekttal for skrabere på spaltegulve i kvægstalde

Miljøstyrelsen justerer miljøeffekten af spalteskrabere på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Effekten på ammoniakreduktion i sengestalde med spalter (kanal og linespil) fastsættes til 33 procent og i øvrige sengestalde med spalter til 26 procent, oplyser Miljøstyrelsen.

Tilpasningen af miljøeffekten skyldes, at den nominelle miljøeffekt af at skrabe spaltegulvet er uafhængig af, om der er linespil i gødningskanalen eller ej.

I forbindelse med at det nye it-ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk blev taget i brug den 1. august, har det desuden vist sig at være nødvendigt at tilpasse miljøeffekten af skrabere på spaltegulve i kvægstalde, således at miljøeffekt og overholdelse af BAT-krav er det samme før og efter den 1. august.

Spalteskrabere til kvægstalde er fortsat midlertidigt optaget på Teknologilisten, indtil endelig dokumentation foreligger, meddeler Miljøstyrelsen.

Læs også