Godt nyt for natur og naturplejere

Der er søgt tilskud til at pleje 20.000 hektar natur i puljen, der uddeler tilskud til pleje af græs- og naturarealer. En stor del i de højt prioriterede Natura 2000- områder. Det glæder Seges.

Landmændene vil gerne pleje de vigtigste naturområder i Danmark.

Det viser opgørelserne for den ansøgningsrunde, der har været i 2017 til puljen, som uddeler tilskud til pleje af græs- og naturarealer. I alt er der søgt tilskud til 20.000 hektar i den 5-årige ordning. Oprindeligt var der afsat 190 mio. kr. til puljen, men der var søgt støtte for i alt 197 mio. kr.  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har dog fundet de ekstra 7 mio. kr., så alle ansøgninger imødekommes.

Det glæder landkonsulent i SEGES Heidi Buur Holbeck.

- Det er meget positivt, at så mange landmænd vil udføre naturpleje, og kan se en værdi og nytte af at arbejde med at pleje de vigtigste naturområder i Danmark. Jeg er selvfølgelig også meget tilfreds med, at staten finder de ekstra penge, så alle ansøgninger kan imødekommes. Det er vigtigt for naturplejerne, at de kan lave en langsigtet strategi i forhold til både dyr og pleje af arealerne, siger Heidi Buur Holbeck.

Hun peger på, at hele 11.000 ud af 13.000 hektar med eksisterende tilskud gene vil fortsætte i ordningen.

- Det betyder, at den indsats, der er gjort for at pleje arealerne gennem de sidste år, nu kan fortsætte. Den kontinuitet er vigtigt..

Heidi Buur Holbeck glæder sig særligt over, at halvdelen af de nye tilsagn, ligger inden for den højst prioriterede gruppe – nemlig de særligt udpegede områder i Natura 2000.

- Vi har i Danmark en særlig forpligtelse over for EU til at sikre pleje af særlige naturtyper og arter, og ofte er afgræsning helt afgørende for at sikre god naturtilstand. Derfor er det særdeles godt, at så stor en del af ansøgningerne ligger inden for de særligt udpegede Natura 2000 områder, som rummer mange sjældne og truede dyre- og plantearter, siger Heidi Buur Holbeck, som understreger, at der dog også er mange naturperler uden for Natura 2000-områderne, som har brug for pleje. 

Hvis du vil vide mere om tilskudsreglerne til pleje af græs- og naturarealer, kan du blive opdateret på gratis temadage og infomøder.

Læs også