Landbruget tager debatten på Naturmødet

Landbrug & Fødevarer og SEGES er klar til at gå i clinch med politikere, embedsmænd og repræsentanter for de grønne organisationer på Naturmødet i Hirtshals, som holdes for anden gang torsdag til lørdag.

Torsdag, fredag og lørdag mødes eksperter, organisationsfolk, politikere og mange andre naturinteresserede i Hirtshals til den anden udgave af Naturmødet, en pendant til Folkemødet på Bornholm, men altså med naturspørgsmål som omdrejningspunkt. 

Landbrug & Fødevarer og SEGES er markant til stede som deltagere i en række debatter, og det er vigtigt, at tage diskussionen op med blandt andet de grønne organisationer, fortæller viceformand Lone Andersen, Landbrug & Fødevarer. 

- Vi skal være på Naturmødet, fordi der bliver debatteret en lang række emner, som har stor betydning for landbruget og vores fremtidige muligheder for at udvikle os som erhverv. Vi vil utroligt gerne være med til at finde de langsigtede og bæredygtige løsninger, som gør det muligt for os at have en effektiv produktion, som samtidig er naturmæssigt bæredygtig, siger Lone Andersen, som selv er meget aktiv på Naturmødet, blandt andet som en af åbningstalerne. 

Hun understreger, at mødet ikke kun handler om det klassiske naturbegreb, men spænder meget videre. 

- En del af naturtemaerne trækker tråde til den utroligt vigtige klimaproblematik. Vi skal i landbruget naturligvis bidrage til at løfte klimaudfordringerne, men vi skal ikke være prygelknabe, som nogen gerne vil gøre os til, for vi producerer altså særdeles klimavenligt i det danske landbrug. Også derfor er det vigtigt, at vi er stærkt til stede og markerer vores holdninger tydeligt, blandt andet i forhold til de landspolitikere, som kommer til Naturmødet. 

Landbrug & Fødevarer er også repræsenteret med en stand på Naturmødet. Det sker i samarbejde med de lokale landboorganisationer Agri Nord, LandboNord og nf plus. 

- Jeg er rigtigt glad for, at vi kan have en fælles stand. Selv om Naturmødet er en national begivenhed, så er det vigtigt at holde fast i den lokale forankring, siger Lone Andersen, der opfordrer landmænd og landboere til at sætte tid af til et besøg.

- Jeg håber, at mange vil benytte lejligheden til at kigge forbi og være en del af Naturmødet. Det er helt sikkert temaer med betydning for rigtigt mange, som bliver drøftet, siger Lone Andersen.

Læs om Naturmødet på naturmoedet.dk. Her kan du se, i hvilke debatter Landbrug & Fødevarer og SEGES deltager i.

Læs også