Kom til møllernes årlige festdag

Over 100 vind- og vandmøller over hele landet inviterer søndag den 18. juni til Dansk Mølledag 2017.

Søndag den 18. juni er 105 vind- og vandmøller fra hele landet med til at markere Dansk Mølledag 2017, hvor der bliver lejlighed til at se, hvordan den enkelte mølle er opbygget.

På en del af møllerne får gæsterne også mulighed for at opleve – se, høre og mærke – hvordan kræfterne i vind eller vand bliver brugt til at male korn til mel i møllens kværne – og til drift af andre maskiner i møllen.

Ud over rundvisning på den enkelte mølle og mulighederne for at købe friskmalet mel til bagning af brød og kage, byder møllerne også på mange andre aktiviteter på mølledagen fra gudstjeneste, folkedans, musik, bagning af snobrød og historisk udstilling til dyrskue.

Øst for Storebælt ligger 45 af de 105 møller, der er åbne på den store mølledag, hvor programmet for dagen varierer fra mølle til mølle.

Dansk kulturarv

- Møllerne er i høj grad dansk kulturarv, som møllernes ejere og de mange frivillige i møllelaugene yder en stor og flot indsats for at bevare og fortælle om, oplyser Susanne Jervelund, der er formand for Dansk Møllerforening.

Møllerne leverede gennem mange generationer kraft og energi til mange forskellige opgaver, dengang det eneste alternativ var den kraft, der kunne leveres af mennesker og dyr. Ved at bevare de historiske møller kan kommende generationer lære om den teknologiske udvikling i praksis.

- I dag har vi mistet fornemmelsen for, hvor meget energi vi bruger. En mølle, der før var helt central i det lokale samfunds kraftproduktion, leverer mindre kraft end en almindelig bil gør i dag. At være på en historiske mølle i funktion giver en unik oplevelse af kraft og energi, påpeger Susanne Jervelund.

Der er på www.danskmolledag.dk yderligere oplysninger om aktiviteterne på den enkelte mølle på Dansk Mølledag, der i år gennemføres med støtte fra Augustinusfonden, Møllerens Fond, Mads Clausens Fond og Brebølfonden 

Læs også