Lejeaftale, lejeforhøjelse, forbrug, fraflytning – har du en fast procedure?

Som udlejer er der mange love og regler, der skal holdes styr på, og dermed også en reel risiko for at træde ved siden af.

At være udlejer er kompliceret. Der er rigtig mange formkrav og frister, der skal overholdes, og nogle af dem er det langt fra alle, der kender til:

- Mange er ikke opmærksomme på, at det er et lovkrav, at udlejningsboliger er energimærkede, at man, hvis man har mere end én udlejningsbolig – for at man kan fremsætte et istandsættelseskrav over for lejeren ved fraflytning – skal foretage et flyttesyn samt at en medarbejders bolig reelt kan være uopsigelig, hvis ikke man har en tjenesteboligkontrakt, eksemplificerer juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær, Patriotisk Selskab. Hun har speciale i lejeret og mangeårig erfaring med området, bl.a. fra advokatbranchen og huslejenævnet. Og hun kan godt forstå, at det kan være svært at finde rundt i lejeretten, som hun betegner som en lovjungle:

- Udlejning er reguleret af mange forskellige love, som primært skal beskytte lejeren, og det kan derfor have stor økonomisk skadevirkning, hvis man som udlejer overser et formkrav, eller hvis man går frem efter den forkerte lov. Jeg kan derfor kun anbefale, at man søger rådgivning til udformning af lejeaftaler og andre lejeretlige dokumenter og procedurer, siger hun.

Når man udlejer et eller flere lejemål, er det et must at fastlægge nogle faste rammer for udlejningsforretningen:

- Hvis man én gang for alle i samråd med sin rådgiver fastsætter nogle overordnede, velfungerende procedurer for fx indgåelse af lejeaftaler, forbrugsregnskaber, lejeforhøjelser og fraflytning, så sænkes risikoen for tabsgivende fejl væsentligt, og man begrænser behovet for at skulle søge rådgivning i forbindelse med de løbende procedurer, fortæller Rikke Gade Trinskjær og tilføjer, at hun gerne står til rådighed for en gennemgang af virksomhedens lejeretlige procedurer eller med hjælp og vejledning i konkrete sager.

Patriotisk Selskabs udlejningsrådgivning i vækst

Udlejning er en væsentlig forretningsgren for en stor del af Patriotisk Selskabs medlemmer og derfor også et væsentligt fokusområde hos selskabet. Patriotisk Selskab er medlem af Ejendomsforeningen Danmark for at være sikret adgang til den nyeste viden og de seneste erfaringer - og selskabets jurateam er altid opdateret på den nyeste viden inden for lejeret og tilbyder udlejere i landbruget den allerskarpeste rådgivning:

- Hos Patriotisk Selskab har vi i mange år prioriteret at være førende på lejeret og at kunne tilbyde vores medlemmer specialiseret, men samtidig konkret og brugbar rådgivning. Vi forventer desuden, at rådgivningsområdet vil vækste yderligere i de kommende år, afslutter direktør hos Patriotisk Selskab Christian H. Vesterager.

Læs også