Spændende økologiske forsøg

Økologisk Plantedag ved Roskilde tiltrak mange deltagere, der havde en spændende eftermiddag i marken.

Der ikke noget, der slår direkte formidling i marken og en god snak med konsulenter og kollegaer. Med det i tankerne troppede økologer op på Roskilde Tekniske Skole, da Økologisk VKST for nylig holdt plantedag og orienterede om flere spændende forsøg.

Deltagerne blev blandt andet præsenteret for svovlforsøg i raps, hvor fem forskellige svovlgødninger er afprøvet med henblik på bedst mulig optagelse i planten. Bladanalyser viser foreløbigt resultater i gips og pantentkalis favør.

- Der blev vist effekt af grøngødning med kløver i vårbyg samt pløjefri etablering af samme, fortæller Marianne Tesdorpf, økologi- og driftsøkonomikonsulent i Økologisk VKST.

- Pløjefri dyrkning diskuteres også livligt hos økologer Der er naturligvis en del udfordringer, men skæver vi til udlandet, ikke mindst Tyskland, ser vi muligheder, oplyser hun.

Gødningsforsøg med Ø-gro

Ø-gro er en hurtigtvirkende pelleteret gødning lavet af kød- og benmel eller svinebørster, og der blev vist gødningsforsøg med Ø-gro i maltbyg i stigende mængder.

- Der er klart en virkning. Problemet er p.t., at afgrøder dyrket med Ø-gro ikke må indgå i kvægfoder, hvorfor anvendelsen begrænses, forklarer Marianne Tesdorpf.

Til sidst et spændende forsøg fra det engelske firma Azotoc Technologies, der lancerer en kvælstoffikserende bakterie til coatning af udsæd. Forsøget er kombineret med gødskning med Ø-gro. Bakterien optages i planten og kan ifølge firmaet forsyne planten med kvælstof fra luften med op til 50 procent af behovet.

- Der udføres i år omkring 100 forsøg verden over. Forventningerne under europæiske forhold er én procent højere proteinindhold i korn samt 15 procent højere udbytte. Bakterien er naturligt forekommende og godkendt til økologisk brug i England, fortæller Marianne Tesdorpf.

Læs også