Nyt DanAvl får ben at gå på

Grønt lys fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Godt nyt for svineavlerne, siger Erik Larsen, bestyrelsesformand i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Forretningsmodellen for det nye DanAvl har været til markedstest, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efter en række ændringer af forretningsmodellen ikke yderligere indvendinger. Nu begynder et nyt kapitel i historien om DanAvl, der handler om at sikre de danske svineproducenter maksimalt udbytte af eksportmarkedernes milliardpotentiale, vurderer Landbrug & Fødevarer.

- Nu kan vi endelig gå videre med et helt igennem nødvendigt projekt, der skal fortsætte og udbygge Danmarks position som verdens bedste inden for svineavl. Jeg er både glad og stolt over, at vi er nået hertil, og jeg er overbevist om, at skeptikerne også snart vil se de åbenlyse fordele ved det nye DanAvl, siger Erik Larsen, bestyrelsesformand i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

De seneste ti år har udlandet for alvor fået øjnene op for den danske svinegenetik. Det har betydet en stærk stigning i eksporten af sæd samt avls- og smågrise. Samtidig er kravene fra udenlandske producenter til service- og rådgivning samt en konsistent markedsføring og kommunikation steget markant. Hvis Danmark fortsat skal være i front på genetik og samtidig kunne udnytte dette til at skabe et større eksportmarked, er det nødvendigt med en ny forretningsmodel for salget af svinegenetik, ifølge Thomas Muurmann Henriksen, kommende direktør i det nye DanAvl.

Nye måder at afsætte på

- Grønt lys er en god ting. Nu venter der os en stor opgave, før det nye DanAvl kan slå dørene op. Vi skal i gang med opbygningen af en helt ny virksomhed, hvor første skridt er at sikre en kritisk masse af leverandører fra de danske avls- og opformeringsbesætninger, udtaler Thomas Muurmann Henriksen og fortsætter:

- For mange vil det nye Danavl betyde en kulturændring. Ikke i forhold til avlsarbejdet, men i forhold til hvordan mange af leverandørerne er vant til at afsætte deres produktion. Det skal vi være ydmyge omkring og skabe de bedste rammer for hele branchens fremtidige vækst.

Målene for det nye DanAvl er at skabe en global spiller, der for alvor kan tage konkurrencen op med de store udenlandske avlsselskaber, hedder det i en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer. Det gælder især vedrørende:

  • At blive ved med at forbedre genetikken. Især inden for den omkostningstunge opgave med genomisk selektion samt den løbende forskning og udvikling i tæt dialog med avlere og producenter.
  • At opbygge et konsistent og stærkt salgs- og marketingapparat, der sørger for, at DanAvl-produktet bliver anerkendt og genkendt for den kvalitet og økonomiske fordel, det fortjener.
  • Forbedret service og rådgivning til slutkunderne både før, under og efter købsprocessen. Ved at samle alle kompetencer centralt kan det nye DanAvl tilbyde en langt bedre og mere konsistent service og rådgivning.

Grønt lys fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver om baggrunden for at godkende DanAvl:  

Brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer har justeret sin planlagte ændring af DanAvl, som er et avlssystem for svinegenetik. Justeringen fjerner de umiddelbare konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til grund for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse. Det er derfor besluttet at lukke sagen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

- Ved at justere sine planlagte ændringer af DanAvl fjerner Landbrug og Fødevarer de umiddelbare konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til grund for, at vi åbnede sagen. Vi mener nu, at det er lykkedes at sikre, at forudsætningerne for effektiv konkurrence på det danske marked vil være til stede.

- Sidste år inviterede vi aktører på markedet til at kontakte os med relevante oplysninger om den planlagte ændring af DanAvl. Vi har fået en del henvendelser og også klager. Der er sket ret grundlæggende ændringer i DanAvl-systemet i forhold til det oprindelige forslag, som vi havde væsentlige betænkeligheder ved. Vi har haft fokus på, at kunder i Danmark, der køber DanAvl produkter, ikke vil blive ringere stillet.

Forretningsstruktur undersøges ikke nærmere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet at lukke sagen om ændring af DanAvls forretningsstruktur. Styrelsen vurderer, at yderligere undersøgelser i sagen ikke vil stå i rimeligt forhold til undersøgelsernes forventede resultat og betydning for konkurrencen. Det udelukker dog ikke at forskellige aspekter af sagen kan tages op igen.

Forhistorien

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver i en pressemeddelse i dag:

I 2015 orienterede Landbrug og Fødevarer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at organisationen planlagde at ændre strukturen i DanAvl. Landbrug og Fødevarer fremlagde i 2016 et udkast til ændringerne, herunder vilkår om, at alt salg af DanAvl avlsmateriale fremadrettet skulle ske igennem en fælles salgskanal.

På baggrund af udkastet fra Landbrug og Fødevarer samt en række klager åbnede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en sag. Siden har styrelsen blandt andet gennemført flere store markedsundersøgelser af det påtænkte nye DanAvl-system.

I juli 2017 oplyste Landbrug og Fødevarer, at organisationen ville tilpasse sit oprindelige udkast til ændringer i DanAvl. Formålet med tilpasningerne var overordnet set at sikre, at forudsætningerne for at opretholde konkurrencen mellem DanAvl-aktørerne i Danmark fortsat ville være til stede.

Landbrug og Fødevarer har siden gennemført tilpasningerne og har endvidere udarbejdet en hensigtserklæring, som beskriver de væsentligste forudsætninger for det fremtidige DanAvl-system.

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund besluttet, at sagen kan lukkes.

 

Læs også