Nyt partnerskab skal gøre det lettere at være landmand

Landbrug & Fødevarer og myndighederne vil sammen sikre bedre regulering i landbruget samt en mindre belastning af miljøet.

Det skal være lettere for de danske landmænd at drive deres bedrifter med mere fleksible miljøkrav og enklere indberetning og kontrol.
Sådan lød det, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sammen med Landbrug & Fødevarer i sidste uge igangsatte et nyt ambitiøst partnerskab om præcisionslandbrug og smart regulering.
Det skal bane vejen for et nyt kapitel i landbruget, hvor teknologi kan være medvirkende til at minimere landbrugets miljøpåvirkning og samtidig give mere frihed til den enkelte landmand.
- Satellitter og droner kan gøre det langt lettere at være landmand, og det vil være til stor gavn for både miljøet og landmandens indtjening, hvis man for eksempel kan sprøjte langt mere præcist med højere effekt og mindre forbrug af pesticider. Hvis landbruget tager teknologien til sig, vil det betyde mere frihed til den enkelte landmand.

Læs også