Prognose tegner dystert billede af driftsresultater

Det tegner ifølge Videncentret for Landbrug til, at situationen er alvorlig for svineproducenter

Stop for eksport af fødevarer til Rusland og faldende priser på verdensmarkedet koster dyrt for danske landmænd.

Sådan lyder det fra Videncentret for Landbrug (VFL), der er klar med en ny indkomstprognose. Og særligt svine- og mælkeproducenter står til at blive ramt.

- Situationen er særlig alvorlig for svineproducenterne, som vi forventer ender på et negativt driftsresultat før aflønning af ejerens arbejdsindsats og egenkapital på 585.000 kroner i 2015. Først i løbet af 2016 forventer vi, at udsigterne forbedres, konstaterer erhvervsøkonomisk chef i VFL Klaus Kaiser.

Han understreger, at de dårlige gennemsnitstal dækker over en stor spredning – og at den bedste tredjedel af svineproducenterne er i stand til at opnå et driftsresultat på cirka 300.000 kroner før ejeraflønning på trods af de dramatiske prisfald.

For mælkeproducenterne gælder, at de ifølge VFL må imødese en større indtægtsnedgang næste år. Her er der udsigt til et svagt negativt driftsresultat før ejeraflønning.

Stor spredning

Det gennemsnitlige driftsresultat for en heltidsbedrift forventes at blive på omkring 200.000 kroner i år – og et nulresultat i 2015 før ejeraflønning.

Det gælder dog også generelt, at der er stor spredning i indkomsten. Således er der udsigt til, at den bedste tredjedel at alle heltidsbrug opnår en indkomst på cirka 950.000 kroner i år og 700.000 kroner i 2015 til aflønning af ejerens arbejdsindsats og egenkapital.

- For alle produktionsgrene gælder, at der er en større gruppe landmænd, der kontinuerligt er i stand til at tjene penge til konsolidering og investeringer. De vil også kunne stå imod denne nedtur, siger Klaus Kaiser.

- Årsagen til nedgangen i landmændenes indkomst skal primært findes i to faktorer. Ruslands stop for import af fødevarer fra EU koster meget dyrt for svinebranchen. Samtidig ser vi en stor produktion af fødevarer på verdensmarkedet og som følge deraf faldende priser. Det er faktorer, som ikke kun rammer Danmark, men en lang række lande, pointerer Klaus Kaiser.

Læs også