40 procent stigning i danskejet svineproduktion i udlandet

På generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad kunne formanden, Erik Jantzen, fortælle om kraftig medlemsfremgang og produktionsforøgelse

- Vi er inde i en meget positiv udvikling med en betydelig fremgang i både antal medlemmer og deres produktion i udlandet.

Så enkelt kunne formand Erik Jantzen beskrive situationen for foreningen Danish Farmers Abroad på generalforsamlingen i torsdags i Brædstrup. Her var der også rekordstor deltagelse af ikke mindre end 145 medlemmer og interesserede.

- Foreningen har på to år næsten fordoblet sit medlemstal fra 79 medlemmer i 2012 til i dag 133. Det er især firmaer, som nu melder sig ind, men også antallet af danske medarbejdere på landbrug i udlandet er steget.

- Vores nu cirka 5.000 ejere eller aktionærer med dansk landbrugsproduktion i 34 lande verden over har tilsammen knap 10.000 medarbejdere, kunne Erik Jantzen oplyse.

Slagtesvineproduktionen i udlandet er steget betydeligt

At svineproduktionen i disse år flytter til udlandet kunne foreningens aktuelle tal tydeligt vise.

- Vores medlemmer producerer nu 21 procent af den danskejede svineproduktion på anlæg i udlandet – primært Østeuropa, fastslog Erik Jantzen videre.

- Det er en stigning på ét år på tæt på 40 procent alene i danskejet slagtesvineproduktionen i udlandet blandt foreningens medlemmer, oplyser Johannes Hansen fra foreningens sekretariat. Det er især indenfor slagtesvineproduktion, at medlemmerne har ekspanderet og i mindre grad indenfor plante- og mælkeproduktion.

Flere af foreningens største medlemmer har bygget nye slagtesvineanlæg indenfor det seneste år primært i Rusland. Samlet producerer medlemmerne nu omkring 4.000.000 slagtesvin årligt.

- Vores medlemmer driver 375.000 hektar i udlandet, hvor omkring 14 procent af den danskejede planteproduktion nu foregår, oplyste formanden videre.

Flere nye foreningsaktiviteter

Det er især erfagrupper, konferencer, studieture og nyhedsbreve, som er foreningens aktiviteter. Her kan der benchmarkes og udveksles faglige eller nationale erfaringer.

- Vi har i året haft studieture til storfarme i Rusland og USA, kunne Erik Jantzen oplyse.  Der er etableret flere developmentgrupper for bestyrelsesformænd og direktører samt benchmarkgrupper for managers og bedriftsledere.

Foreningens flagskip er farmproductionmanager-uddannelsen på JU Århus, hvor nu femte årgang startede i december med 16 deltagere. Det er bedriftsledere fra seks forskellige lande. Der planlægges en overbygning på uddannelsen for tidligere deltagere.

I 2014 er foreløbig planlagt studieture til USA i marts og antagelig til Afrika i oktober samt opstart af en række nye erfagrupper.

Læs også