27 millioner kroner på vej til svineproducenter

Videncenter for Svineproduktion er klar til at udbetale godtgørelse. Det sker via automatisk overførsel til bankkonti

Videncenter for Svineproduktion vil i sidste halvdel af december uddele julegaver i form af VSP-godtgørelser.

- På baggrund af et rigtig godt resultat i 2013 er Videncenter for Svineproduktion i stand til at udbetale en godtgørelse på lidt over 27 millioner kroner, siger direktør i VSP Nicolaj Nørgaard på centrets hjemmeside.

Her peger Nicolaj Nørgaard på, at der har været en flot udvikling i eksporten af DanAvl-genetik – og dermed stigende indbetaling af genafgifter:

- Samtidig har vi haft godt styr på vores aktiviteter og driftsafdelinger, så vi samlet set leverer et flot resultat. Dette skal naturligvis komme svineproducenterne til gode.

VSP oplyser, at der vil ske en automatisk overførsel til den bankkonto, der er tilknyttet bedriftens CVR–nummer.

Svinebesætninger med søer får udbetalt 15,90 kr. pr. so, mens svinebesætninger, der har leveret slagtesvin eller slagtesøer, får udbetalt 0,50 (eksklusiv moms) kroner pr. leveret dyr.

Svinebesætninger uden søer, der alene producerer smågrise fra fravænning til 30 kg, får imidlertid ingen godtgørelse.

Læs også