Dansk leder af svinebesætning midt i den hviderussiske AFS-smitte

Thomas Kragkær skal på et år indkøre 1.250 danske søer på en statsfarm midt i Hviderusland. Med afrikansk svinepest i udbrud rundt i landet

- Status på afrikansk svinepest her i Hviderusland er, at regeringen er gået fuldstændig i panik, fortæller danske Thomas Kragkær Larsen, der med titel af management supporter er udstationeret et år på ét af Hvideruslands største statsbrug.

- Der er netop konstateret svinepest på en stor, hviderussisk statsfarm med over 1.000 søer, og myndighederne slår besætningerne ned i en radius rundt om farmen, skyder vildsvin og andre tiltag, fortæller han.

I de hviderussiske svinebesætninger går man ud og ind uden nogen rengøring eller forholdsregler. Flere små besætninger har derfor fået konstateret svinepest.

- I vores besætning har jeg indført en skærpet procedure, som bare skal holdes, understreger Thomas Kragkær, der har den dobbelte opgave både at være konsulent for den hviderussiske farms ledelse i daglig drift i svinestalden og samtidig stå med det praktiske ansvar for den nye svinebesætning.

Da Thomas Kragkær startede på statsfarmen i april, var der ikke konstateret svinepest i Hviderusland. Men det blev der i maj, og det gav meget bekymring i den første tid.

- Nu ved vi, at smitten er her og kan ikke tage flere forholdsregler, end vi gør, understreger han. Så det er blevet en del af hverdagen.

Én af Hvideruslands største statsfarme

Det er det danske management firma Danish Farm Design, som sammen med Skiold A/S står for opbygningen af en helt ny svineafdeling på ét af de største statsbrug i landet.

- Herovre i det kommunistiske Hviderusland er 80 procent af landbrugene stadig statsfarme, fortæller Thomas Kragkær.

Alligevel henter statsbruget vestlig know-how ind for at modernisere produktionen.

- Dette store statsbrug har syv malkekvægsstalde, et stort markbrug og ikke mindre end 35 hektar drivhusareal. På disse områder er det hollandsk support og teknik, som ledelsen har hentet ind.

- Men i den helt nybyggede svineafdeling er det Skiold, der har skabt kontakten og Danish Farm Design, som har ansat mig på kontrakt i et år til at indarbejde daglige, rationelle arbejdsrutiner i svinebesætningen.

Når der skal opstartes nye staldafsnit, kommer managementkonsulent Henrik Nielsen fra Danish Farm Design ligeledes over og underviser de russiske staldarbejdere.

Mellemlederne er udfordringen

I det daglige staldarbejde er samarbejdet med de nuværende 18 lokale medarbejdere nemt og lige til.

- De er vant til at få at vide, hvad de skal. Opgaven er så at huske det, fortæller Thomas Kragkær.

- For eksempel er det helt nye stalde, og før vi fik de første grise, gennemgik jeg 20 gange rengøringsproceduren for adgang til stalden og alle nikkede. Men da vi fik de første 400 dyr fra Danmark, og proceduren nu skulle bruges, så gik medarbejderne igen direkte ind uden rengøring.

Men det fik Thomas Kragkær sat på plads og efter de første udbrud af ASF i regionen, var forståelsen hos medarbejderne også helt klar.

Flere ansatte end nødvendigt

18 medarbejdere i stalden er langt mere, end der reelt er arbejde til efter danske standarder.

- Men den hviderussiske statsleder Lukasjenko vil skaffe job til alle, så vi skal tage dem ind på statsfarmen. Det giver heller ikke nogen problemer.

- Det er mellemlederne, som ofte er udfordringen. De har typisk gået på et universitet og har ingen eller meget lidt praktisk erfaring. Men skal alligevel tilrettelægge staldarbejdet.

- Forleden sagde en mellemleder til mig, at vi ikke behøvede at have protein i foderet. Jeg var ikke helt enig, smiler Thomas Kragkær, som til gengæld roser farmens øverste chef for at lytte og tænke i vestlige metoder og kontakter.

Det, som mange andre ville kalde bøvl og utåleligt i det daglige arbejde med de russiske medarbejdere, er imidlertid netop drivkraften for Thomas Kragkær.

- Når man her i bedriften tror, at nu virker tingene fantastisk godt, så vil man næste dag opleve, at det kan være lige modsat. Det er sjovt og udfordrende.

Vil arbejde i lande med udvikling

Thomas Kragkær, 26 år, er agrarøkonom fra Dalum Landbrugsskole. Han har stort set hele tiden arbejdet i udlandet – blandt andet på Dan-Invest’s to farme i Krasnodar og Tambov i Rusland.

- Her fik jeg også lov at starte nye besætninger op som daglig driftsleder.

- Når min kontrakt på denne opgave i Hviderusland udløber, vil jeg videre i enten Østeuropa eller et andet land i udvikling – måske i Kina. Man får langt mere ansvar og udfordrende opgaver i udlandet, og jeg savner slet ikke at arbejde hjemme i Danmark, fortæller han.

Danish Farm Design ansatte ham cirka en måned før, der kom de første danske sopolte i de nye stalde på statsfarmen i Hviderusland.

- Nu har vi så modtaget de første 950 sopolte fra Danmark, og de har været i karantæne i tre uger. Vi er i gang med at få dem løbet og senere skannet, hvilket er nyt og spændende for staldpersonalet.

- Vi har godt 90 procent drægtige ved skanningen – selv om de ansatte i stalden ikke tidligere har arbejdet med dyr.

Flere søer og eget slagteri

I første omgang er målet at nå op på 1.250 søer og full-line-produktion frem til slagtesvin. Senere skal man op på 2.500 søer.

- De første faringer får vi i slutningen af oktober. Allerede på mandag skal vi have den næste sending på 400 polte fra det danske eksportfirma Porc-Ex A/S sendt herover.

- Det er almindelige danske F1-avlssvin, vi modtager. Derudover har vi fået 75 landrace polte og 75 yorkshire til at lave vores egen kerne med. Det ses tydeligt, at danske avlsdyr er langt bedre end de hviderussiske, understreger Thomas Kragkær.

- Når vi importerer avlssvin, skal vi udfylde mindst 200 formularer og igennem en lang proces med toldmyndighederne.

Når svineafdelingen er fuldt udbygget med både søer og slagtesvin, er der planlagt opførelsen af eget slagteri, så der kan leveres direkte til supermarkeder.

Alligevel overraskende dejligt land

- Jeg bor i en lejlighed i hovedstaden Minsk, og det er nok den mest fantastiske by, som jeg hidtil har boet i, fortæller Thomas Kragkær.

Han deler sin fritid med fem til seks andre danskere, som også er udstationeret og bor i Minsk.

- I Danmark omtaler vi kun Hviderusland som et lukket og gammelkommunistisk diktatur, hvor man ikke må sige sin mening åbent.

- Det er slet ikke tilfældet – man kan frit udtrykke kritik af myndigheder og Lukasjenko.

- Men dog heller ikke for meget - så bliver man mindet om, at nu er det nok, smiler Thomas Kragkær afslutningsvis.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også