Kraftige angreb af uglelarver i sukkerroer

Alle undersøgte sukkerroemarker i hele dyrkningsområdet havde angreb af uglelarver. Udbredt behov for bekæmpelse

Inden for de seneste dage har Nordic Sugar konstateret udbredte angreb af uglelarver i hele roedyrkningsområdet. Der er konstateret angreb i alle de besøgte marker - dog af varierende grad.

- Skadestærsklen er på tre til fire larver pr. plante, oplyser chefkonsulent Claus Nørgaard fra Nordic Sugar. Han fortsætter:

- Vi har besøgt marker i hele dyrkningsområdet, hvor der i de fleste tilfælde var behov for bekæmpelse. Det er dog temmeligt vanskeligt at lave en nøjagtig optælling, derfor bør en vurdering af, om der er angreb i hele marken, indgå i vurdering af behandlingsbehovet.

Ved svage angreb bør det vurderes, om der kan findes små larver på en centimeters længde, eller der kun kan findes pupper. Små larver vil blive store og kan dermed fortsat gøre skade, mens forpuppede larver ikke længere skader roerne.

Bekæmpes med pyrethroider

Uglelarverne bekæmpes med godkendt pyrethroid. Lige nu er Cyperb godkendt med 0,25 liter pr. hektar og Karate med 0,3 liter pr. hektar.

Larverne dør ikke umiddelbart efter sprøjtning, men vil hurtigt nedsætte deres fødeoptagelse og aktivitet og i løbet af to til tre dage kan der findes døde larver på jorden mellem roeplanterne.

- Ved bekæmpelse af uglelarver vil vi opfordre til, at der laves mindre sprøjtevinduer, så vi kan følge angrebene, anbefaler Claus Nørgaard.

Lus, men ingen svampe

- I enkelte marker kan findes sorte lus, men vi har endnu ikke vurderet, at der er behov for bekæmpelse.

Der ses fortsat enkelte marker med vildroer og stokløbere. Det er nu sidste chance for at fjerne disse uden at risikere at sprede spiredygtige frø.

Derimod er der i dyrkningsområdet ikke fundet nogen særlige svampeangreb på sukkerroerne, fortæller Claus Nørgaard videre.

Læs også