Interessen for biogas overstiger puljes størrelse

57 ansøgere har søgt for over 800 millioner kroner fra Fødevareministeriets pulje på 243 millioner kroner

Der er stor interesse for at etablere biogasanlæg i Danmark. Således oplyser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, at 57 ansøgere ønsker at få del i Fødevareministeriets biogaspulje.

Ifølge ministeriet har ansøgerne søgt for over 800 millioner kroner. Dermed overstiger det ansøgte beløb puljens størrelse, for der er 243 millioner kroner i biogaspuljen.  

Tilskudsordningen til etablering af nye biogasanlæg blev åbnet første gang i 2010, men dengang blev kun en meget begrænset del af pengene søgt.

Regeringen har imidlertid ændret puljen, så man kan få dækket 30 procent af prisen på et nyt biogasanlæg i stedet for 20 procent, som det var tidligere.

Desuden er der sikret en dispensationsordning, der giver adgang for økologiske biogasprojekter, hvor der ikke er adgang til så meget husdyrgødning.

Efter planen skal puljens penge deles ud inden jul.

Læs også