S: Landbrugets kritik af randzonekort er spin

Landbruget har blæst problemerne med randzone-kortene ud af proportioner, mener Benny Engelbrecht, erhvervsordfører hos Socialdemokraterne.

Det sønderjyske folketingsmedlem for Socialdemokraterne og partiets erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, indleder nu et frontalangreb på landbruget, som han mener, fører befolkningen bag lyset i dets vilde protester mod randzoneloven.

Socialdemokraten har således lagt mærke til, at flere af de konkrete eksempler, såkaldte cases, som landbruget har udvalgt til at optræde i medierne, og som skal bruges til at forklare befolkningen om fejlene i kompensationkortet, stammer fra Sønderjylland.

Og lige præcis i sønderjyske kommuner som Tønder, Sønderborg og Aabenraa der har man ikke været med i det såkaldte FOT-samarbejde, hvor kommunerne er blevet digitalt kortlagt, i særlig langt tid.

Man vidste det

Derfor vidste man - eller det burde man ifølge Benny Engelbrecht i hvert fald- på forhånd godt, at i disse kommuner, samt i de fem øvrige kommuner, der ikke har været med i FOT-samarbejdet, der ville der være flere fejl i kompensationskortene end i de andre 90 kommuner i landet.

- Det er her, at jeg har min anke, og der hvor jeg synes, at landbruget har lavet det, som jeg kalder spin. De har i overvejende grad udvalgt cases fra de her områder, hvor man på forhånd har vist, at der ville være rigtig mange fejl. Det synes jeg, er at føre danskerne bag lyset og puste problemet større op, end det er, siger Benny Engelbrecht.

Udover de tre nævnte sønderjyske kommuner så er Fredericia, Vejle, Skive, Viborg og Samsø de øvrige kommuner, der ikke har været med i FOT-samarbejdet.

Henviser til analyse

Benny Engelbrecht henviser i øvrigt til en ekstern analyse af kortmaterialet foretaget af Niras, som viser, at i de kommuner, hvor man har været med i FOT-samarbejdet, der er fejlprocenten 6,2 procent. I en ikke FOT-kommune som Tønder er fejlprocenten på 14,4 procent.

- Altså hvis man antog, at fejlprocenten i kortmaterialet generelt på landsplan lå på 14,4 procent, så ville jeg mene, at så har man en sag. Det er dog ikke det, som analysen viser, er tilfældet. Problemet med fejl i kortene er lige som man hele tiden havde forudsagt og forventet, siger Benny Engelbrecht.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har selv hele tiden forholdt sig til denne analyse, og nævnt at kortmaterialet generelt er 94 procent nøjagtigt.

Hovedrysten

Fra Landbrug & Fødevarer er der kun hovedrysten til overs til Benny Engelbrechts beskyldninger for at bedrive spin.

- Det her er bare endnu et udtryk for, at man tror, at man kan løse udpegningen af randzoner fra bag et skrivebord, siger viceformand Henrik Frandsen.

Læs mere i dagens avis, hvor Henrik Frandsen inviterer Benny Engelbrecht en tur med ud i marken.

Læs også