Stort behov for uafhængig rådgivning

ØKONOMI: Finansierings- og rådgivningsvirksomheden Agrocura oplever en kraftig efterspørgsel efter sit uafhængige rådgivningskoncept rundt i hele landet. - Årsagen er, at den finansielle sektor fortsætter sit aggressive salg af produkter, lyder det fra rådgiverne hos rådgivningsvirksomheden.

Der er fortsat et stort behov for uvildig rådgivning vedrørende de finansielle markeder. En del landmænd er fastlåst i renteswaps, herunder andre finansielle produkter.

- Selvom mange landmænd har oplevet et ”trist” bekendtskab med de finansielle produkter, markedsføres de stadig typisk med det argument, at renten ikke kan blive lavere. Produkterne er meget komplicerede og kan være svære at forstå. Endvidere markedsføres f.eks. også aktielånepakker. Det er åbenbart nemmere at låne penge til investering i aktier, frem for eksempelvis at købe jord til 100.000 kr./ha. Derfor er det en god idé at tage os med på råd, lyder det fra rådgiverne i Agrocura.

Årlige infomøder
Agrocura holder tre årlige infomøder rundt i landet. Der er stort fremmøde til disse arrangementer. Her informeres der om den aktuelle økonomiske situation dvs. forventninger til vækstrater, arbejdsløshed, produktivitet, beskæftigelse o.s.v. i Danmark og i de toneangivende økonomier.

Alt sammen udmønter det sig i et forecast på f.eks. den fremtidige renteudvikling, med klare anbefalinger til, hvorledes landmændene bør finansiere sig. De seneste 5 år har Agrocura anbefalet variabelforrentet finansiering, hvor renteswaps har været ”strengt forbrudt”. Er denne klare anbefaling blevet fulgt, har det givet landmanden de laveste finansieringsomkostninger samt undgået tab på finansielle produkter. Selvom den finansielle verden presser på med, at noget af finansiering skal fastlåses de næste 3-5 år, anser Agrocura ikke dette som en optimal løsning.

- De fastholder variabel finansiering i en rum tid endnu”- lyder det.

Tror på cyklusdannelser
- Vi tror meget på cyklusdannelser i de finansielle markeder, hvor vi observerer en lang rentecykles på 50/60 år. Siden år 1982, har den lange realkreditrente været faldende og er nu for 4. gang i nyere dansk historie gået under 4 procent. Denne sjældne begivenhed skal udnyttes de kommende år, siger Agrocura.

- Efter en meget lang rentebund kommer der en stigning, som også varer ca. 25-35 år. Derved skal al variabelforrentet finansiering omlægges til en fast 30-årig realkreditrente. Muligheden må ikke forpasses eller ødelægges af dårlige råd på andre løsningsmodeller” - er det klare budskab fra Agrocura.

- Vi giver selvfølgelig vores bud på det mest optimale omlægningstidspunkt fra variabel til fast rente, men rammer ikke nødvendigvis den absolutte bund i renten. Vi kommer enten for tidligt eller for sendt - men HUSK den lange rente stiger aldrig eksplosivt efter en lavkonjunktur” - siger Agrocura.

Alle er velkommen til at få et gratis og uforpligtende besøg af Agrocura, uanset bopæl i Danmark. På mødet gennemgår Agrocura landmandens finansielle engagement og fastlægger blandt andet en simpel finansieringsstrategi. Agrocura arbejder selvfølgelig også med handelsstrategi for råvarer, risikoafdækning og andre finansielle områder.

Er man interesseret i et møde kan man kontakte Agrocura - se mere på www.agrocura.dk.

Læs også