Energiforlig sætter fut i biogasplaner

Det nye energiforlig mødes med tilfredshed af landmænd, der tænker på at etablere biogasanlæg. Vejle Vesteregns Biogas er blandt dem, der øjner nye muligheder for at sætte gang i et projekt.

Det nye energiforlig kan vække slumrende biogasplaner til live igen, vurderer formanden for foreningen for Danske Biogasanlæg, Aksel Buchholt, Rødding.

- Det er et rigtig godt energiforlig, som jeg bestemt tror, vil sætte gang i nogle sunde projekter, siger Aksel Buchholt, der oplyser, at han allerede nu har fået de første henvendelser fra landmænd, der tilkendegiver, at de nu vil arbejde seriøst videre med deres biogasplaner.

Årsagen til optimismen er blandt andet, at støtten til biogas stiger til 1,15 kroner pr. kWh allerede fra i år, hvis biogassen anvendes til kraftvarme eller sendes ud i naturgasnettet.

En af de landmænd, der ser positivt på mulighederne i det nye energiforlig, er økologen Jens Chr. Mathiesen, Give. Han har i en halv snes år overvejet mulighederne i biogas, og er i dag formand for Vejle Vesteregns Biogas, hvor cirka 40 landmænd har skudt penge i et forprojekt til et anlæg i størrelsesordenen 100 millioner kroner.

- Med det nye energiforlig vil vi formentlig kunne sætte et projekt i gang, hvis vi kan finde finansieringen til det. Finansieringen er altid en udfordring, lyder det fra Jens Chr. Mathiesen.

Finansiering
Ifølge Jens Chr. Mathiesen vil Vejle Kommune dog garantere for 50 procent, og måske mere, af realkreditlånet. Desuden er etableringstilskuddet fra staten med energiforliget øget fra 20 til 30 procent af etableringsomkostningerne. Dermed kan landmændene »nøjes med« selv at finansiere 20 procent.

Aftageren af biogassen fra Vejle Vesteregns Biogas er allerede fundet i form af Billund Fjernvarme og eventuelt andre interesserede. Biogasanlægget skal både aftage økologisk og konventionel gylle, og måske vil det også aftage kløvergræsensilage.

Falder finansieringen på plads, begynder arbejdet med at lave VVM-redegørelse, screening, osv., osv. Hvis alt går vel, kører anlægget fra 2016.

Lige nu er der projekteret 25-30 biogasprojekter i Danmark. Aksel Buchholt siger, at han har en stor tro på, at en stor del af dem bliver til noget.

Læs også