LFI batter ikke nok

Udlånet i det nye landbrugsfinansieringsinstitut LFI bør tredobles fra tre til ni milliarder kroner for at hjælpe landmændene tilstrækkeligt, vurderer chefkonsulent.

De tre milliarder kroner, som det nye landbrugsfinansieringsinstitut LFI vurderes til at kunne låne ud til landmændene, er for lidt, vurderer chefkonsulent i Sønderjysk Landboforening, Morten Dahl Thomsen.

- Etableringen af LFI vil være en god begyndelse, og det vil give muligheder for nogle. Men vi skal ikke regne med, at alle dygtige landmænd, der er kommet i klemme med en høj indtjening og en høj gæld, vil blive reddet af det her. Dertil er beløbsrammen i LFI for lille i forhold til den gæld, de har, fastslog Morten Dahl Thomsen på et gældsseminar, som Sønderjysk Landboforening afholdt forleden.

Han tilføjede:

- Ambitionsniveauet er for lavt. Alene i Sønderjysk Landboforening kunne landmændene godt bruge halvdelen af det udlån på tre milliarder kroner, der er afsat til alle landets landmænd. Så alvorligt er det. Landbruget har vel brug for en tredobling af beløbsrammen i LFI, hvilket vil give landmændene mulighed for at låne ni milliarder kroner.

En start
Morten Dahl Thomsen antydede en vis skuffelse over, at det ikke er lykkedes Landbrug & Fødevarer at påvise, at der er brug for en større beløbsramme i LFI.

- Jeg mener, at problemerne, vi er stillet over for, er større, end det, man tidligere har meldt ud fra Landbrug & Fødevarer. Der har været nogle politiske forhandlinger, som er mundet ud i den nuværende model. Men man risikerer at starte op med noget, der er for småt, og hvor man hurtigt må indse, at beløbet er for lille, sagde Morten Dahl Thomsen.

Chefkonsulenten henviste til egne beregninger i Sønderjysk Landboforening, der viser, at 40 procent af mælkeproducenterne i landboforeningen får svært ved at overleve, hvis renten stiger blot ét procentpoint i gennemsnit de næste fem år, og mælkeprisen er uændret 2,65 kroner pr. kilo. Blandt svineproducenterne er det 23 procent, der må lukke, hvis noteringen de næste fem år holder sig på 11,24 kroner pr. kilo, hvilket er prognosen for i år.

- Disse tal illustrerer, at vi står over for en række udfordringer, som har med gældsstørrelsen og indtjeningen at gøre. Det er ikke eksakte tal, men for mange er det desværre et realistisk billede. Det kan blive svært for dem at overleve, lød det fra Morten Dahl Thomsen.

150 landmænd var tilmeldt gældsseminaret, der fandt sted på Agerskov Kro.

Mange sønderjyske landbrug står over for virkelig store udfordringer, hvis de skal overleve.

- Ud fra vores cirka 300 regnskaber har vi kigget på fremtiden, og det ser reelt værre ud, end vi havde forudset, erkendte chefkonsulent i Sønderjysk Landboforening, Morten Dahl Thomsen, da foreningen den 19. marts afholdt gældsseminar.

Værst set det ud for kvægproducenterne, hvor hver tredje står over for meget store udfordringer, mens det inden for svinesektoren er hver femte, der risikerer at lide lukkedøden.

Tallene fra landboforeningen viser, at spredningen mellem de bedste og dårligste regnskaber er stor – cirka to millioner kroner på bundlinjen.

Der er med andre ord brug for forbedringer af driftsresultatet hos en lang række landmænd, mener Sønderjysk Landboforening.

Læs også