Landboungdom: Krisen giver os muligheder, og det er nu vi skal slå til

- Drømmegården er inden for rækkevidde, sagde Fyns LandboUngdoms formand Johan Bebe til 100 unge ved et etableringsmøde hos Centrovice.

Omkring 100 unge fra Fyns LandboUngdom og Dalum Landbrugsskole fyldte begge sale hos Centrovice i Vissenbjerg mandag aften. Det var en meget lydhør forsamling, som formanden Johan Bebe bød velkommen. I sin velkomst var han meget optimistisk på de unge og landbrugets vegne.

– Krisen giver os nogle muligheder, drømmegården er inden for rækkevidde, og det er nu, vi skal overveje vores fremtid og slå til, når vi har set os godt om.

Og optimismen blev da også underbygget af de fem indlægsholdere, der på tre timer kom hele kompasset rundt i det komplicerede tema om etablering.

Første mand på podiet var ejendomsmægler Dan Gørtz fra JP Johansen/Agriteam. Han kunne berette om det fald, der er sket på jord og ejendomspriser siden prisboblen i 2008.

Store prisfald
- Vi har set prisfald på 30-40 procent i forhold til 2007, sagde ejendomsmægleren. Det er selvfølgelig beklageligt for dem, der skal afstå eller har afstået ved eksempelvis konkurs. Jeg har ejendomme til salg, hvor udbudsprisen ligger mere end 10 procent under den gæld, som er på ejendommen.

Dan Gørtz viste forrentningsværdien på et landbrug med planteavl og en produktion af smågrise, hvor udbudsprisen er faldet med omkring 35 procent. Han pointerede, at »gode købere« har gode kort på hånden, hvis man kan opstille bæredygtige budgetter, og at landbrug skal drives som forretning.

Han gav samtidig sit bud på en finansieringsmodel for et landbrug til 50 millioner kroner, hvor han havde en ung landmand med en bankbog med 1 millioner kroner i opsparing.

En skov af hænder
Dan Gørtz bad de unge tilhørere tilkendegive ved håndsoprækning, om de havde selvejet som målsætning. En skov af hænder – nær halvdelen af de fremmødte – tilkendegav, at deres mål var at få egen bedrift.

Det tema blev fulgt op af landbrugskundechef Anders Johansen fra Danske Bank. Han redegjorde for, at banker i dag har større fokus på den rigtige mand på den rigtige ejendom.

- Vi kommer ikke uden om, at der skal være en personlig opsparing. Den kan være større eller mindre, men vi må se nøje på låntagerens personlige egenskaber. Vi må se på, hvilke overvejelser man har med hensyn til sin tilværelse som erhvervsmand og som menneske i øvrigt.

- Den danske banksektor er ramt af konkurser, påpegede Anders Johansen. Det har givet banker dårligere betingelser på det internationale lånemarked, hvor vi også må hente penge. Det er ikke gjort med, at Nationalbankens rente er rekordlav.

Sparring nødvendig
Driftsøkonomikonsulent Torben Sørensen, Centrovice, gennemgik den proces, som man må igennem i forbindelse med etablering. Han understregede, at sparring nok må anses for nødvendig, og gennemgik de mange forhold af økonomisk og miljømæssige forhold, som skal overvejes.

- Vi har fået mulighed for at få staten ind som kautionist med op til 25 millioner kroner, fortalte Torben Sørensen. Man kan få 75 procent i kaution for de første 10 millioner kroner. Derefter 65 procent for de næste 10 til 25 millioner kroner.

- Der skal godt nok betales en kautionspræmie ud over renteudgiften på omkring 1,25 procent. Løbetiden er 10 år og nedskrives årligt. Hvis kautionen er med til at forbedre driftsresultatet med fra 5 til 15 procent, så er det en rimelig præmie at betale. Og så kan man måske også tale bankrenten ned, når den »den rige onkel – staten« er med i finansieringen, sagde Torben Sørensen.

Han gennemgik derefter de fordele, der er ved at spare op på en etableringskonto og skattefordelene, når pengene anvendes.

Skriftlige aftaler
Chefjurist Marina de Paoli, Centrovice, redegjorde for kontraktforhold.

- Som selvstændig skal man hele tiden lave aftaler. Det kan være om leverancer, leje og udleje, salg af afgrøder og måske samarbejdsaftaler. Men gør det altid skriftligt, sagde chefjuristen, der også kom ind på familiejuraen om giftermål, skilsmisse, konkurs og dødsfald.

Hun understregede blandt andet, at alle har brug for et testamente.

Stigende efterspørgsel
Social- og økonomikonsulent Ulrik Andersson fra Centrovice gennemgik regler for sygedagpenge, forsikringsforhold, og spørgsmål om dagpenge og betydningen af medlemskab af en a-kasse.

Chefkonsulent Søren Bech sluttede etableringsmødet med at påpege, at landbruget kan påregne en stigende global indtjening i en verden med et stigende befolkningstal.

- Der vil ske en stigende efterspørgsel efter fødevarer og afgrøder til energiformål, sagde Søren Bech, som også efter interessen for mødet kunne se en fremtid for Centrovice som brobygger mellem den nye generation af landmænd og den finansielle sektor.

Læs også