Danish Agro tjente 363 millioner

Danish Agro-koncernen fik sit hidtil bedste resultat i 2011. For tre fjerdedeles vedkommende er pengene hentet i udlandet.

Med et resultat før skat på 363 millioner kroner i 2011 har Danish Agro realiseret koncernens hidtil bedste resultat.

I forhold til resultatet for 2010 er der tale om en resultatforbedring på 108 millioner kroner svarende til en vækst på 43 procent.

Resultatet hos koncernen med hovedsæde i Karise og med 60 afdelinger over hele landet, er skabt på baggrund af en omsætning i 2011 på 15,8 milliarder kroner. Det er en vækst på 2,5 milliarder kroner eller 19 procent.

Bag de 15,8 milliarder kroner i omsætning gemmer sig blandt andet 6,6 milliarder kroner skabt på grovvareaktiviteter i Danish Agro a.m.b.a.. Et andet selskab, Hedegaard Agro A/S, står for 2,2 milliarder, mens de udenlandske grovvareaktiviteter har givet omsætning for 3 milliarder kroner.

Også Vilomix-koncernen, Hedegaard foods-koncernen og DanHatch-koncernen har sat sit præg på både indtjening og omsætning i Danish Agro.

Tilfreds grovvareboss
Koncernchef Christian Junker udtrykker tilfredshed med de opnåede resultater.

- Danish Agro har hentet tæt ved tre fjerdedele af sin indtjening fra sideaktiviteter i ind- og udland. Vi er altså ikke længere så afhængige af, at indtjeningen alene skal komme fra samhandel med danske landmænd. Derimod kan vi i fællesskab med danske landmænd sørge for, at indtjeningsbehovet fra dem minimeres i takt med, at indtjeningen uden for landets grænser stiger, siger direktøren.

I løbet af 2011 fusionerede Danish Agro med Nordjysk Andel og opkøbte Dan Aller Holding A/S og dermed grovvareselskabet Aller Mølle A/S ved Christiansfeld. Denne manøvre har givet effektiviseringer og rationaliseringer for 40 millioner kroner. Dette er medvirkende til, at koncernens omkostninger har stået stille på niveauet 1,6 milliarder kroner, selvom Danish Agro er vokset betydeligt i løbet af året.

Vil vækste
Danish Agro’s egenkapital er på 1,5 milliarder kroner, hvilket giver en soliditet på 22,7 procent.

Selskabets plan er nu at stile mod en vækst på 50 procent over de næste fem år, primært i udlandet. Vækststrategien i udlandet vil blive søgt gennemført i et fælles ejerskab med Vestjyllands Andel.

Danish Agro-koncernens forventning til 2012 er en omsætning på 16-17 milliarder kroner, og et resultat før minoritetsinteresser og skat i niveauet 350 millioner kroner.

 

Læs også