Gummibånd sikrer markkørslen

»Henriks Kloakservice« er klar til at køre i marken under dårlige forhold.

Michael Christensen har »kanonen« indstillet. Den »kanon«, der er med til at vedligeholde de mange kilometer drænrør, der ligger rundt i markerne og er nødvendige for at kunne suge den store mængde nedbør, der i perioder kommer.

Almindelige maskiner har ofte svært ved at komme frem, men »Henriks Kloakservice« ved Gredstedbro har øget mulighederne for at komme frem i det våde underlag ved at montere gummibånd.

Firmaet har en del arbejde ved landbruget, og det gælder bl.a. drænrørene, men naturplejeafdelingen er også klar til bl.a. grødeskæring i lystfiskersøer og oprensning af slam i søer.

- Vi har mulighed for at bruge pumpegrejet de steder, hvor gravemaskinerne ikke kan komme frem. Det kan være nærmest bundløs, og så kan vi suge resten op, ligesom vi er klar til at bundtømme gylletanke med kran og grab de steder, hvor landmanden ikke kan suge det op, fortæller medindehaver af firmaet, Michael Christensen.

Rotter og kloakfotografering
Som navnet antyder, arbejder firmaet og de i alt ni medarbejdere meget med kloakker, og det er et bredt spekter, der handler om:

- Det gælder både fejlfinding, spuling og sporing af rotter, fortsætter Michael Christensen.

Firmaet er underentreprenør for andre firmaer, og der arbejdes bl.a. med kvalitetssikring af nye ledninger og herunder fotografering af dem, så både kunde og leverandør på film kan se, at tingene er i orden.

Læs også