Forpagtning af juletræer

Nyt selskab giver Skovdyrkerforeningen Fyn mulighed for at tilbyde medlemmerne at forpagte juletræskulturer.

På den seneste generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Fyn omtalte formanden, Torben Bille Brahe, at foreningen havde dannet et landbrugsselskab med henblik på at kunne tilbyde medlemmerne at forpagte for eksempel juletræskulturer.

Under overskriften »Skovdyrkerne Fyn - Produktion ApS« giver skovrider Frands Fraas Nielsen i december-nummeret af medlemsbladet Skovdyrkeren en supplerende orientering om emnet.

Landbrugsselskab
Baggrunden er, at flere producenter efterspørger muligheden for at kunne bortforpagte eller udlicitere deres juletræsproduktion i høstperioden. det er for eksempel forudsætningen for at kunne gå på efterløn, at juletræsproduktionen bortforpagtes.

Skovdyrkerforeningen har derfor besluttet at tilbyde at forpagte igangsat produktion hos medlemmerne. For at have en rimelig sikkerhed for også at kunne komme til at høste juletræerne, skal forpagtningsaftalen tinglyses, og derfor er det nødvendigt, at det er et landbrugsselskab, der står som forpagter.

Skovdyrkerforeningen Fyn har i fællesskab med skovfoged Kenneth Klausen dannet et landbrugsselskab med Kenneth Klausen som den »bestemmende landmand« i selskabet. Anparterne er fordelt med 79 til skovdyrkerforeningen og en til Kenneth Klausen. Torben Bille Brahe er formand, og Frands Fraas Nielsen sidder også i bestyrelsen for landbrugsselskabet.

Ingen risiko
Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke påføres medlemmerne øget konkurrence, da plantningerne allerede er plantet og i gang. Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at forpagtningerne er med til at stabilisere markedet og fremme afsætningen til større udenlandske kunder. Samtidig er det skovdyrkerforeningens erfaring, at det, at kunne fremvise en køber en stor og velpasset kultur, hvor man har fuld råderet over træerne, er stærkt understøttende for et samarbejde og en god handel - også til gavn for de medlemmer, der har mindre produktioner.

Selskabet benytter udelukkende skovdyrkerforeningen som entreprenør, og alle juletræerne skal afsættes gennem foreningen. Forvaltning og rådgivning sker ved hjælp af den lokale skovfoged på linie med betjening af medlemmerne i området. Og der er med selskabet hverken hæftelse eller risiko for medlemmerne. I den forbindelse fremgår det af regnskabet, at skovdyrkerforeningen har en egenkapital på små 10 millioner kroner.

Læs også