Vilde med bijob

Danmarks Biavlerforening oplever en stor vækst i medlemstallet - stor interesse for honningfestival.

- Der er bier, og så må der også være honning et sted, siger Peter Plys, og bierne er også vigtige for os. Vi har brug for bier i den danske natur, og vi har brug for honning.

Sådan lød det bl.a. fra tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), da hun stod for den officielle åbning af Danmarks Biavlerforenings tredje »honningfestival«, der blev afviklet i og omkring Koldinghus.

- Naturen kræver flittige bier og flittige biavlere, og jeg synes godt om foreningens slogan »natur, naturlig, naturligvis«, lød det videre fra Eva Kjer Hansen.

Selvforsynende
Foreningens formand, Vagn Kildsig, kan også glæde sig over en pæn vækst i medlemstallet.

- Vi har nu 4360 medlemmer, og det er en markant vækst over de seneste år efter mange års fald, forklarer formanden.

Han kan ikke sige, hvad årsagen konkret er til denne vækst, men det kan hænge sammen med den økonomiske krise. Folk ønsker på forskellige fronter at være mere selvforsynende, nøjagtig som det opleves med frugttræer i haverne, men det er også in at arbejde med naturen, og bierne er vigtige for bestøvningen..

Vagn Kildsig skønner, at 90 procent af landets aktive biavlere er medlemmer i foreningen, og Danmark omfatter 70.000-100.000 bifamilier.

Rundt i Danmarks Biavlerforenings 72 lokalforeninger er der også rig lejlighed til hjælp, hvis man ønsker at starte med biavl. Der afvikles bl.a. mange begynderkurser.

Honning i maden
Ved festivalen i Kolding var der også rig lejlighed til at smage på forskellige honninger, ligesom der var rig lejlighed til at få en snak om produktionen. Festivalen bød også på forskellige foredrag, og det nyeste udstyr kunne tages i øjesyn - og købes.

- Vi afvikler festivalen hvert andet år, og Koldings beliggenhed er jo meget central, lyder det fra formanden, der endnu ikke kan fortælle, hvor der afvikles festival om to år.

Han lægger dog ikke skjul på, at han håber, at flere danskere vil få øjnene op for brugen af honning i maden. Han lover, at det giver en helt anden - og mere indbydende - smag end ved brug af sukker.

Læs også