Åbenhed efterlyses stadig

FUSIONSEFTERVIRKNINGER: Medlemmer af Agri Nord efterlyser stadig åbenhed i foreningen omkring blandt andet økonomiske dispositioner. Samtidig efterlyser de en demokratisk debat.

- Åbenhed er en forudsætning i det videre arbejde med udviklingen af en fælles slagkraftig forening og rådgivningsvirksomhed, erkendte formanden for AgriNord Carl Chr. Pedersen efter et møde i sidste måned, hvor foreningens økonomiske dispositioner var på dagsordenen.

Her måtte formanden også erkende, at den åbenhed havde manglet blandt andet omkring a conto betalinger.

Åbenhed efterlyses nu atter af medlemmer fra Vesthimmerland.

- Det vigtigste for os i første omgang var at få konstateret, at der var problemer med a conto ordningen, der ikke fremstod som en gældspost i regnskaberne. Men den konstatering må have nogle konsekvenser, siger Ove Ricks-Pedersen, Martin Pinholt og Kurt Friis Jørgensen alle fra Vesthimmerland og de to tidligere bestyrelsesmedlemmer i den nu fusionerede forening.

De brænder for en god landboforening, men de er bekymrede for den lukkethed og den måde, den nye forening arbejder på. Og de er frustreret over, at erkendelsen omkring a conto betalingerne ikke har fået yderligere konsekvenser. De er desuden bekymrede for det omkostningsniveau, der er i foreningen, for manglende politiske udmeldinger og om man i en konsekvens af dette vedblivende kan holde sammen på medlemmerne.

God rådgivning - til hvilken pris
- Vi har jo altid fået en rigtig god rådgivning til en fornuftig pris i vores landboforening. Vi får stadig rigtig god rådgivning, men prisen er ikke fornuftig længere. Specielt fordi vi ligger i et område, hvor der er mange private rådgivere, og vi er omkranset af rigtig mange andre landboforeninger, der ikke har samme krav til betaling, siger de, og derfor frygter de for medlemmernes loyalitet.

- Som situationen er nu, er der mange, der ikke føler sig særlig knyttet til Aalborg, hvor alle møderne efterhånden foregår, vurderer Kurt Friis Jørgensen.

Derfor råber de tre nu vagt i gevær. Og det er ikke bare økonomien, der er problemet. Det er også lukketheden, ligesom de mangler mod fra den lokale landboforening til at sige tingene, som de er. I stedet for blot at være et ekko af Axelborg.

- Og vi mangler det åbne samspil, vi tidligere havde med vores konsulenter. Hvad er der sket med det, spørger Ove Ricks-Pedersen.

Manglende debat
Man bliver nødt til at gøre noget radikalt for at sikre den fortsatte medlemsopbakning, mener de tre, der savner den debatkultur, der altid har været levende i Vesthimmerland. Den ville have forebygget de problemer, der nu hober sig op, er holdningen hos dem.

- Man skal passe på, man ikke lægger låg på de holdninger og meninger, der kommer fra plovfuren, Det er der, bestyrelsesmedlemmerne skal hente deres ammunition, advarer Kurt Friis Jørgensen om.

Og så mangler de mere markante lokale udmeldinger om både Grøn Vækst og erhvervets økonomiske situation.

- Der sker jo lokale implementeringer af Grøn Vækst allerede nu, før den er endelig vedtaget. Det rammer medlemmerne. Hvor er organisationen, spørger Ove Ricks-Pedersen.

- Vi ved alle, at svineproducenterne er hårdt pressede økonomisk nu. Men det kan hurtigt gælde os andre også, siger de tre, der er kvæg- og planteproducenter.

- Hvad er den lokale landboforenings holdning til det, spørger Ove Ricks-Pedersen og mener, at frustrationerne breder sig, og ingen stiller op og stiller sig på mål for den udvikling, som har fundet sted, og det som sker.

Åbenhed om fortiden
For at få etableret den åbne debatkultur, hvor man kan debatterer erhvervets problemer til bunds, er åbenhed og ærlighed en grundpille, mener vesthimmerlændingene. Derfor dykker de ned i det, der er sket.

- Vi blev stillet i udsigt, at fusionsomkostningerne skulle tages af kassen. De blev taget af løbende drift. De værdier, der blev stillet i udsigt, har vi aldrig set. Og omkostningerne til omstilling til Ø-90 regnskabsprincippet i Aalborg blev også dyrere end oplyst, siger Martin Pinholt og tilføjer, at der heller ikke var det antal regnskabsførende medlemmer i Aalborg, som oplyst ved fusionsaftalen.

Så længe så vitale problemer forties, vil mistilliden være der, og den åbne debat til fordel for medlemmerne vil lide skade, mener Ove Ricks-Pedersen, Martin Pinholt og Kurt Friis Jørgensen. Det haster med at få det hele afklaret og få økonomien tilbage på rette spor, så alle fremadrettet kan arbejde sammen til foreningens bedste. Derfor går de nu i offensiven.

- Vi er blevet bedt om at undersøge nogle ting. Det har vi koncentreret os om, og det har vi faktisk brugt mange ressourcer på. Vi har afgivet et svar, og vi har haft møde med de to grupper, der graver i fortiden, siger formanden for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, og han tilføjer, at der er sket den fejl, at a conto betalingen ikke står som et tilgodehavende i regnskabet. Det var også hans budskab, da han holdt møde med de to grupper, og det fremgik af den efterfølgende pressemeddelelse.

- Vi har konstateret, at det er, som det er, og det kan vi ikke lave om nu, siger han.

Og nu skal der ikke gøres mere ved den sag, er hans klare holdning.

- I forbindelse med fusionen blev der ikke lavet en åbningsbalance. De enkelte foreninger er gået åbne ind i det her, og sådan er det, siger han og tilføjer:

- Vi har svaret på det, som der er blevet spurgt om. Vi har ikke bedt vores revisor om at grave sig dybere ned i de ting, som har været lagt til grund for fusionen.

Ser fremad
Formanden vil meget hellere fokusere på de mange positive forhold og effekter, der er kommet ud af fusionen.

- Vi har en god og stærk forening, der er rustet til fremtiden, og vi er rigtig stærkt kørende rådgivningsmæssigt, understreger han.

Han tilføjer, at foreningen gør alt for at følge med i, hvad der sker lokalt og er opmærksom på, hvilke forhold medlemmerne er ude for.

Læs også