Pattegrisedødelighed skal mindst 20 procent ned

Videncenter for Svineproduktion og fødevareministeren har indgået en aftale, som skal sikre en markant nedbringelse af dødeligheden hos danske pattegrise.

Dødeligheden bland pattegrise i danske stalde skal nedbringes markant. Det er der indgået aftale om mellem Videncenter for Svineproduktion, der hører under Landbrug & Fødevarer, og fødevareminister Henrik Høegh (V).

Aftalen bygger på anbefalingerne i en rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet om muligheder for reduktion af pattegrisedødeligheden i Danmark, oplyser Fødevareministeriet.

Rapporten nævner en række tiltag, der har potentiale til at kunne reducere pattegrisedødeligheden. Tiltagene falder inden for to hovedgrupperne »managementorienterede tiltag« og »avlsmæssige tiltag«.

Tilfreds minister
Fødevareminister Henrik Høegh (V) glæder sig over aftalen.

 - Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få erhvervet med i en aftale, som skal rette op på den meget høje dødelighed, som vi har set.

- Vi har en minimumsmålsætning om, at dødeligheden skal sænkes med 20 procent, og jeg oplever, at erhvervet også har et stort fokus på at få løst problemet og allerede er i fuld gang med arbejdet, siger Henrik Høegh.

 

Handlingsplan på vej
Bedre management i stalden - blandt andet i form af fødselsovervågning og fødselshjælp - skal sammen med et forbedret datagrundlag sikre, at pattegrisedødeligheden reduceres.

Inden den 1. juni i år vil Videncenter for Svineproduktion ifølge fødevareministeren præsentere en handlingsplan for, hvordan initiativerne vil blive iværksat i praksis.

For at sikre, at der løbende sker fremskridt, vil der blive nedsat et overvågningsudvalg under ledelse af Fødevarestyrelsen.

Læs også