Med snøre eller snurrevod?

Jan Hjeds, Elvedgaard på Nordfyn, finder det noget påfaldende, at et kunstigt etableret vandløb gennem hans mark både er højt klassificeret natur og skal bruges til såvel erhvervsfiskeri som lystfiskeri.

Det bliver ikke nemt at komme til med fluestangen ved den mindre end én meter brede grøft, forfædrene af praktiske grunde har opgravet gennem nordfynske Elvedgaards arealer.

- Her var indtil 1860 sump og krat. Med tabet af Sønderjylland i 1864, kom der imidlertid gang i et af historiens største økonomiske genopretningsplaner, idet det, der udad blev tabt, indad måtte vindes. Cirka en million hektarer blev drænet, opdyrket og inddraget til landbrugsjord og skabte det frodige landbrugslandskab, vi har i dag, siger Jan Hjeds, der er stærkt rystet over den måde, målsætningen med det danske naturgrundlag fremtræder i natur- og vandplanerne.

- Det er en fejl, når 90 procent af vandløbene i Danmark er klassificeret som naturlige og kun 2,8 procent som stærkt modificerede. Til sammenligning er 37 procent af alle vandløb i Tyskland klassificerede som stærkt modificerede og 15 procent som kunstige. Dermed anerkender tyskerne, at de i langt højere grad bor i et kulturlandskab, lyder Jan Hjeds minutiøse opgørelse.

Forkert faunaklasse
Danmarks tolkning og klassificering af det samme EU-vandrammedirektiv som tyskerne har at indrette sig efter, sætter dansk landbrug i en urimelig konkurrencesituation, mener den nordfynske landmand.

- Det helt igennem kunstigt anlagte snorlige Elvedgaardsafløb er i det vandplanmateriale, der netop nu er til høring, klassificeret som højt målsat fiskevand til »lyst- og/eller erhvervsfiskeri«. Det betyder, at vandløbsvedligeholdelse skal ophøre og der skal udlægges grus i vandløbet for at skabe et højt klassificeret fiskevand.

- Der kommer næppe nogensinde en ørred herop, fordi faldet er for lille, og bunden hurtigt igen vil dækkes af naturligt forekommende slam og mudder. Miljøstyrelsen har faktisk selv vurderet, at grøften aldrig kan opnå den målsatte faunaklasse. Det er spild af penge og ødelæggende for vore muligheder for at drive landbrug, konkluderer Jan Hjeds, der finder det helt ude af proportioner nogensinde at forestille sig erhvervsfiskeri eller lystfiskeri i Elvedgaardsafløbet.

Læs også