Fremtiden er ikke sort endnu

Formand John Nielsen for DLS og fødevareminister Henrik Høegh advarer om, at kommende demonstrationer ikke vil løse landbrugets krise.

Over 200 medlemmer var onsdag aften mødt op til generalforsamling i Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS) i lokaler på den gamle Merkurs Plads i Nykøbing. Og formand for DLS, John Nielsen, indledte beretningen med at citere fra Landbrug & Fødevarers nye kampagne, som også fik rosende ord med på vejen.

- Efter et år med meget sorte skyer over landbruget, kunne bestyrelsens beretning for 2010 hurtigt blive en lang klagesang, men »Fremtiden er ikke så sort, som den har været«, indledte formanden.

Alligevel var der lidt utilfredshed at spore hos formanden. For samme dag som DLS afholdt generalforsamling i Nykøbing (onsdag, red.), var der ekstraordinært delegeretmøde i Herning.

DLS støtter Landbrug & Fødevarers linje
- DLS kan ikke acceptere, at Landbrug & Fødevarer på den måde har sat os i en umulig situation, hvor vi skulle vælge mellem at afholde generalforsamling eller deltage i delegeretmøde i Herning, påpegede formand John Nielsen.

Trods denne udmelding gjorde formanden det klart, at foreningen bakker op om organisationens linje overfor regeringen i forbindelse med vandplanerne og husdyrloven.

- Vi har selvfølgelig tilkendegivet, at DLS bakker op om den måde, Landbrug & Fødevarer har valgt at arbejde på.

Lad traktoren stå
Samtidig blev det understreget af formanden, at tiden er inde til at stå sammen. Splittelse er ikke vejen frem. Efter beretningen begrundede han argumentet overfor Effektivt Landbrug.

- I forhold til den varslede demonstration af Bæredygtigt Landbrug den 16. marts kan jeg kun råde mine medlemmer til at forholde sig neutralt. Manden på gaden i København får næppe noget positivt billede af landbruget, når han ser 250 traktorer blokere hele Christiansborg. De (Bæredygtigt Landbrug, red.) skyder over målet. Deres reaktion er en ærgerlig måde at fremføre deres utilfredshed på. Den form for omdømme har vi virkelig ikke brug for nu, fortæller han.

Dialog er vejen frem
Fødevareminister Henrik Høegh (V), der netop var ankommet fra delegeretmødet i Herning, bakkede op om John Nielsens råd til medlemmerne.

- I Herning var mange politikere mødt til en målrettet og konstruktiv dialog, og det fik vi. Sådanne diskussioner er vejen ud af problemerne, og det er langt mere fornuftigt end at vise sin nye traktor frem. Det handler om at tackle udfordringerne fagligt fornuftigt, det andet nytter ikke noget, sluttede landets fødevareminister.

Læs også