Miljøministeriet: Kommunerne passer på naturen

Kommunerne passer lige så godt på de såkaldte § 3-arealer som amterne gjorde, viser et serviceeftersyn foretaget af Miljøministeriet.

Det har føget med beskyldninger, men et serviceeftersyn viser, at kommunerne i deres administration af Naturbeskyttelseslovens § 3 passer lige så godt på naturen som de tidligere amter.

Miljøministeriet har netop gennemført et omfattende serviceeftersyn af naturbeskyttelsesloven og kommunernes administration og beskyttelse af § 3-naturen. Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for registrering, tilsyn og administration af de beskyttede naturtyper. De beskyttede naturtyper udgør cirka 10 procent af Danmark og er hjørnestenen i den danske naturbeskyttelse.

Kommunerne afgør dog lidt færre sager, end amterne gjorde. Konklusionen i den 136 sider lange analyse er, at kommunerne i 2008 afgjorde i alt 1.085 sager på næsten nøjagtig samme måde som amterne, der i 2006 afgjorde 1.391 sager.

Nyttigt
- Serviceeftersynet har været utroligt nyttigt. Kommunerne var udsat for en meget omfattende kritik for ikke at passe ordentligt på naturen, og jeg synes, eftersynet har givet et helt andet billede. Vi kan se, at kommunerne tager arbejdet alvorligt og ikke har givet flere dispensationer end amterne. Selvom der er lidt færre sager, går jeg ud fra, at kommunerne behandler det antal, de skal, siger miljøminister Karen Ellemann.

Martin Damm, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg, siger:

- Vi har sat pris på miljøministerens eftersyn, og udfaldet må nu få kritikken til endeligt at forstumme. Analysen cementerer med al tydelighed, at det var rigtig set af regeringen at placere ansvaret for den lokale natur i kommunerne.

Bedre kort
Foruden en analyse af kommunernes administrationspraksis omfatter eftersynet også en bedre registrering af § 3-naturen. Blandt andet har det vist sig, at de kort, der viser, hvor § 3-naturen findes, ikke var gode nok. Derfor er der nu afsat 36 millioner kroner til at finkæmme Danmark for beskyttelsesværdig natur, der skal registreres.

Over 60 procent af Danmarks areal er opdyrket.

Læs også