Fynske planteavlere med i indkøbsklub

Centrovice opretter fælles indkøb af i første omgang plantebeskyttelsesmidler i samarbejde med sønderjysk indkøbsforening

Fynske landmænd får nu muligheden for at købe fælles ind af planteværnsmidler, og dermed opnå en besparelse, som en sådan stor samlet ordre kan udløse hos leverandørerne.

»Centrovice Indkøbsklub« blev præsenteret ved rådgivningscentrets »Planteforum 2011« i tirsdags i Vissenbjerg, og interesserede kan frem til og med den 15. februar indsende bestilling af planteværnsmidler til foråret enten via Centrovices hjemmeside eller ved henvendelse til planteavlskonsulent Aksel Nielsen eller rådgivningschef Leif Hagelskjær, som er kontaktpersoner for det nye tiltag.

Leif Hagelskjær oplyser, at det koster en fast pris på 1.000 kroner for at deltage i udbuddet, som dækker arbejdet med at administrere bestillingerne og udbudsmaterialet til firmaerne.

Sønderjysk idé
Indkøbsklubben sker i et samarbejde med »Spar Bonde« indkøbsforeningen, som Sønderjysk Landboforening med succes har drevet siden 2001.

På Planteforum 2011 fortalte den sønderjyske planteavlskonsulent Johannes Jensen, der er hovedansvarlig for indkøbsforeningen, hvordan den er vokset til i dag at omfatte både udsæd, gødning, planteværn, olieprodukter, og nu sågar også reservedele og butiksvarer fra maskinforretninger, varer fra tømmerhandel og farvehandel mm.

»Spar Bonde« har i dag cirka 125 medlemmer, og derudover er der indgået samarbejdsaftaler med 100 sjællandske landmænd via landboforeningen Gefion og andre 100 hos LandboNord.

Leif Hagelskjær venter også, at der på Fyn vil være stor interesse for fællesindkøbet, der dog i første omgang kun vil omhandle plantebeskyttelsesmidler, men siden sikkert også gødning, udsæd og andre artikler til landbruget.

Også fra Tyskland
- Vi har kontakt til alle landbrugets leverandører, og har gennem årene fået et godt samarbejde, fortæller Johannes Jensen og oplyser, at indkøbsforeningen alene indenfor plantebeskyttelsesmidler har 13 leverandører.

Fire gange i løbet af sæsonen foretages en udbudsrunde til interesserede firmaer, og den sønderjyske konsulent understreger, at firmaer over hele landet har muligheder for at byde ind, men at der også indkøbes i Tyskland. Især har tyske grovvarefirmaer været konkurrencedygtige på gødning og majs-udsæd.

Derfor kan det meget vel blive varer langvejs fra, som fremover bliver leveret på de fynske gårdspladser. Leverancerne af hovedordren er fragtfrie, så på den måde har oprindelsen ingen betydning.

Store besparelser
Ved præsentationen på planteavlsmødet fremgik det af flere eksempler, at der har været betragtelige summer at spare for indkøbsforeningens medlemmer. Således reducerede en slagtesvineproducent med 300 hektar sine udgifter til udsæd med 23.800 kroner i 2010 udover den rabat, som han selv ville kunne have opnået. I et andet eksempel sparede en planteavler med 210 ha omkring 4.000 kroner på indkøbet af kemi og en landmand med 130 hektar 6.000 kroner på gødning.

- Vi oplever, at mange landmænd gerne selv vil handle deres varer, men modsat er det tidskrævende og besværligt så mange gange om året og med de mange forskellige produkter, som skal indkøbes i en bedrift. Derfor tror vi, at mange af vore medlemmer vil være positive overfor det nye tiltag, der samtidig kan give dem besparelser, forventer rådgivningschef Leif Hagelskjær.

Retssag på vej
På mødet berettede planteavlsafdelingens rådgivningschef også om sidste års høst og dets besværligheder blandt andet med spiret korn og raps.

- Desværre så vi fradrag fra firmaerne, selv om kornet har en lige så god foderværdi som ikke spiret korn. Og for rapsens vedkommende er spirede partier alligevel brugt, selv om rapsdyrkerne har fået fradrag for spiret frø.

Leif Hagelskjær fortalte, at der i Landbrug & Fødevarer er nedsat et tremands udvalg med Niels Rasmussen som formand, der skal iværksætte en juridisk vurdering frem mod en eventuel retssag for at få afklaret afregningsformen og fradragene for spiret vare.

- En retssag kan meget vel tage lang tid, og under alle omstændigheder vil jeg opfordre jer til ikke at vurdere udbyttet på jeres arealer for højt, så I er sikre på at kunne levere den aftalte mængde i høst 2011. Og desuden altid aftale en alternativ pris, hvis for eksempel maltbyg eller brødhveden ikke overholder kvalitetskravene.

Høringssvar inden 6. april
Planteforum-dagen i Vissenbjerg indeholdt i det hele taget en lang række aktuelle emner for planteavlerne, f.eks. nye planteværnsmidler, økonomien i planteavlen og efterafgrøder. Men de udskældte vand- og naturplaner slap de knap 100 deltagere heller ikke for.

- Fyn er hårdt ramt, og derfor er det vigtigt, at så mange lodsejere som muligt indsender høringssvar med erstatningskrav inden fristen den 6. april. Kun på den måde lægges maksimalt pres på systemet, påpegede miljøkonsulenterne Mette L. Baadegaard og Anne Sloth i deres indlæg.

De nævnte også muligheden for at oprette lodsejerlaug, som kan sikre en koordineret dialog med det offentlig i forbindelse med vand- og naturplanerne og i øvrige miljøforhold.

Læs også