Dansk ukrudtsbekæmpelse eksporteres til Polen og Tyskland

Danske landmænd deltager i et EU-projekt, der kan hjælpe deres kollegaer i det baltiske område med at bekæmpe ukrudt i hvede på en effektiv og miljøvenlig måde.

Dansk viden og erfaringer om effektiv og miljørigtig bekæmpelse af ukrudt bryder igennem i udlandet ved hjælp af et nyt EU-projekt. I projektet DSSHerbicide vil danske erfaringer med udvikling og brug af it-baserede beslutningssystemer til planteværn overføres til Polen og Tyskland. Det eneste, der skal til, er nogle tilpasninger, så systemet tager højde for de lokale forhold såsom sprog, ukrudtsarter og ukrudtsmidler.

Projektet blev sat i gang på et opstartsmøde i efteråret 2010 på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, hvor omkring 40 landmænd, konsulenter og forskere fra Danmark, Polen og Tyskland mødtes, netværkede med hinanden og fortalte om deres baggrunde og indgangsvinkler til projektet.

Bornholmer med erfaring
Gårdejer Henrik Munk fra Bornholm var én af deltagerne. Han og bedriftens plantekonsulent, Ole Harild, har i årevis brugt Planteværn Online, som blev udviklet i fællesskab af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Landbrugets Rådgivningscenter. Nu har han lyst til at øse af sin viden og erfaringer til gavn for andre landmænd.

- Jeg har sagt ja til at deltage i projektet DSSHerbicide fordi jeg synes, det lyder spændende. Jeg kan lide at komme ud blandt andre folkeslag. Man får altid noget med hjem. Man får nogle gode forbindelser og bliver opdateret fagligt, siger Henrik Munk, der har arbejdet i landbruget i både England, Australien, Canada og Schweiz.

- Her på mødet har jeg fået en opdatering af, hvordan Planteværn Online fungerer og en meget dybere indsigt i, hvor meget forskning og hvor mange beregninger, der ligger bag. Det er jeg ret imponeret over, siger han.

Strategien lægges
Hjemme på den 200 hektar store bedrift på Bornholm er der hvede, vårbyg, vinterbyg, havre, rajgræs og 350 søer. Her vælger Henrik Munk typisk en standardløsning til sprøjtning om efteråret afstemt efter hans kendskab til sine egne ukrudtsproblemer. Det følger han op med en forårssprøjtning, hvor han tyer til aktuelle råd fra Planteværn Online og konsulent Ole Harild.

- Ole Harild er med mig ude i marken om foråret. Vi tjekker ukrudtet og hvor godt efterårspløjningen har virket. Forårssprøjtningen styres efter Planteværn Online. Det er et sikkert redskab, der fungerer godt. De gange, hvor effekten ikke har været optimal, er det fordi, jeg har været for sent ude eller sprøjteforholdene ikke har været i toppen. Hvis man skal reducere dosis er det hamrende nødvendigt, at forholdene er i orden, siger Henrik Munk.

- Når vi går og snakker om ukrudt, snakker vi også om andre ting, såsom magnesium, svovl, etablering og overvintring af efterafgrøder, afgrødevalg, general tilsyn af marken, gødning, dyrkningsmetoder og reduceret jordbehandling. Så uanset om det er mig eller konsulenten, der er bruger af Planteværn Online, vil jeg ikke give afkald på konsulentbesøgene, fastslår Henrik Munk.

Konsulent Ole Harild betragter Planteværn Online som et dynamisk opslagsværk.

- Man kan slå op og se, hvordan en specifik blanding virker, eller hvordan en specifik ukrudtsart behandles. Det er en slags oplagsværk, som hele tiden opdateres med ny viden og nye prisudviklinger, siger Ole Harild.

Nedsat forbrug af herbicider
Ved hjælp af beslutningsstøtteværktøjet kan landmanden nøjes med at sprøjte lige nøjagtig dér, hvor det er nødvendigt og med de nødvendige mængder. Derved spares både landmanden og miljøet for et overforbrug af ukrudtsmidler.  

Planteværn Online kan hjælpe danske landmænd med at reducere de tildelte doser af ukrudtsmiddel. Med projektet DSSHerbicide udvides denne hjælp til det nordlige Polen og Tyskland.

Projektet vil tilpasse ukrudtsmodulet fra beslutningsværktøjet PlanteværnOnline til de landbrugsfaglige, biologiske og sproglige forhold i de nordlige regioner af Polen og Tyskland med fokus på vinterhvede. Samtidig vil forskerne udbygge nogle af de grundlæggende regnefunktioner, der bruges til at kvantificere behovet for ukrudtsbekæmpelse, blandt andet ved at de danske, polske og tyske kollegaer udveksler viden og erfaringer om samspillet mellem afgrøder, ukrudt og pesticider.

Projektet DSSHerbicide finansieres af EUs South-Baltic program. Læs mere om projektet på www.dssherbicide.eu.

 

 

Læs også