Dyrlæger i nye rammer

FLYTTET: Porcus Svinefagdyrlæger & Agronomer har flyttet hovedkontoret fra Ringe til større og mere centralt beliggende lokaler på Ørbækvej i Odense.

Fra og med mandag den 6. december er Porcus Svinefagdyrlæger & Agronomer flyttet fra Ringe til nye og større lokaler i Odense.

- Vi havde efterhånden for lidt plads i Ringe, påpeger Porcus’ daglige leder, svinefagdyrlæge Bjarne Ellegaard. Vi ville gerne ind omkring Odense, både for at få mere plads og for at komme til at ligge midt på Fyn og midt i Danmark, hvilket er en fordel med et stadig større landsdækkende engagement, primært i Jylland.

Porcus har lejet sig ind hos Patriotisk Selskab i Det fynske Landbocenter på Ørbækvej 276 i Odense - i den bygning som tidligere husede Den fynske Svinefællesledelse og senest Peter Skjødt/Bonnesen Advokater. Her råder Porcus over 250 m² - med mulighed for udvidelse - og har desuden andel i fælles- og mødelokaler i selve landbocentret. Til større arrangementer som årsmødet, der samler op mod 500 deltagere, vil man fortsat benytte idrætshaller eller lignende.

Samarbejde
- Vi driver stadig traditionel dyrlægevirksomhed, hvor vi kører ud og behandler dyr, primært svin, fortæller Bjarne Ellegaard.

- Ved årsskiftet 2009-2010 oprettede vi en Jyllands-afdeling i Kolding. Derved blev der sammenhæng i dækningen af hele Region Syddanmark plus meget mere af Jylland. Kontoret i Kolding er et satellit-kontor. Kontakten er til hovedkontoret i Odense.

- I januar 2003 lavede vi en svinepraksis, FynVet, som et samarbejde mellem en række dyrlæger. Den specialiserede svinepraksis Porcus Svinefagdyrlæger & Agronomer blev etableret 1. januar 2010 på baggrund af FynVet med udgangspunkt fra Ringe og svinepraksis Johannes Dall med udgangspunkt fra Kolding.

Bedre dyrevelfærd
- Vi laver alt vedrørende svin, og vi har også foder- og stald-delen med, fortsætter Bjarne Ellegaard. Vi udfører de obligatoriske rådgivningsbesøg i besætningerne, foruden at vi tager os af de aktuelle ting, primært med svin.

- Mink skal også til at have tvungen rådgivning. I den forbindelse har vi en rigtig dygtig mink-dyrlæge.

- I de senere år er der kommet meget fokus på dyrevelfærd. I den forbindelse er der nogle, der lige skal flyttes lidt mere. Alligevel er det min helt klare opfattelse, at dyrevelfærden generelt er blevet bedre – især i de store besætninger. Det er ikke vores hverdag, at dyrene ikke har det godt.

Service og valgfrihed
Bjarne Ellegaard lægger ikke skjul på, at Porcus har en vision om at blive landsdækkende. Virksomheden får stadig nye kunder og har i dag rådgivningsaftaler med ca. 600 svinebesætninger, heraf ca. 100 i Jylland.

- Vi satser meget på service. Landmanden skal føle, at ligegyldigt, hvad problemet er, så tager vi os af det. Vi har »Griseskolen«, et medicinhåndteringskursus, som næsten 1.000 til dato har været igennem. Desuden har vi »Fokus 35« konceptet med henblik på at nå 35 grise pr. årsso. Samt »Fokus 2,5«, hvor målet er at forbedre fodereffektiviteten for slagtesvin hen imod 2,5 FEsv pr. kg tilvækst.

- Inden jul udsender vi en brochure til svineproducenter over hele landet, hvor vi gør opmærksom på, hvad vi kan tilbyde. I de tilfælde, hvor en landmand ønsker at have medicin stående, så han selv kan behandle dyrene, kræver det en rådgivningsaftale. Der ud over er der valgfrihed. Folk kan selv bestemme, hvordan og hvor meget de vil bruge os.

Sundhed og effektivitet
Bjarne Ellegaard forudser, at der i fremtiden bliver færre svinedyrlæger, ligesom der også bliver færre landbrug.

- Vores vision er også at være der om ti år til at betjene svineproducenter og være med til at sikre sundhed og effektivitet i besætningerne, fastslår Bjarne Ellegaard. Derfor vil vi gøre meget for at tilpasse os og være der for vore kunder. Vi vil køre i hele Danmark, og vi vil være flere dyrlæger – og måske flere agronomer.

I anledning af flytningen afholder Porcus åbent hus i de nye lokaler, onsdag den 12. januar 2011 kl. 13-16.

Landbrug FYN har spurgt Patriotisk Selskabs administrerende direktør, Henrik Danielsen, hvad udlejningen til Porcus betyder for Patriotisk Selskab? Og om Porcus skal udføre svinerådgivning for Patriotisk Selskab?

- Det handler primært om, at vi gerne skal have udlejet alle lokalerne i ejendommen, understreger Henrik Danielsen. Porcus har lejet næsten hele bygningen – og har option på det hele.

- Vi var ude efter en ordentlig, brancherelateret lejer. Der er lavet en almindelig professionel lejekontrakt, og vi er godt tilfreds med at have fået Porcus som lejer.

- Jeg vil ikke udelukke, at vi vil kunne have et vist samarbejde i forskellige sager. Men Porcus får ikke adgang til vores kunderegister. Der er tale om almindelig udlejning, som da advokaterne var her. Det er klart, at vi snakker om tingene og måske får afklaret nogle løsninger »på gangen«. Men de kunder, vi har – og deres oplysninger – passer vi på, betoner Henrik Danielsen.

Læs også