Minister ikke skræmt over halekuperinger

Justitsminister Lars Barfoed besøgte i går en moderne svineproduktion på Sjælland for at blive klædt på til den rapport, der kommer om svinevelfærd ved udgangen af året.

31.

Så mange gange har justitsministeriets »arbejdsgruppe om hold af svin« mødtes for at komme frem til nogle retningslinjer for dyrevelfærden for grise i Danmark.

Langt størstedelen af de 31 møder har været sammen med Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsudvalg, der lidt overraskende valgte at melde sig øjeblikkeligt ud af gruppen i sidste måned efter omkring tre og et halvt års arbejde.

Et af de helt store stridspunkter i gruppen er halekuperinger. I gruppen har der været overvejelser om at lovliggøre halekuperingerne, men det blev for meget for dyreværnsgrupperne, der tog konsekvensen og meldte sig helt ud.

I forbindelse med arbejdsgruppen om hold af svins rapport, der udkommer inden udgangen af dette år, har justitsminister Lars Barfoed besluttet sig for at se, hvordan en moderne svineproduktion fungerer.

Diede videre
Ministeren virkede ikke skræmt over halekuperinger, som landmand Kim Kjær Knudsen viste ham.

- Det var interessant at se en halekupering. Det var ikke noget, der påvirkede smågrisene. De blev halekuperet, mens de diede, og de registrerede det stort set ikke. De diede bare videre, sagde Lars Barfoed til Effektivt Landbrug under sit besøg, og fortsatte.

- Det lyder dramatisk, når man hører om, at de får klippet halen af, men det er det jo ikke. Det afdramatiserer det lidt, når man ser det i virkeligheden. Jeg har arrangeret det her for at blive klædt på til de forhandlinger, der vil komme i forbindelse med arbejdsudvalgets rapport, sagde Lars Barfoed.

Fremvisningen af den midtsjællandske svineproduktion skete efter initiativ fra ministeren, der henvendte sig til Landbrug & Fødevarer, der arrangerede mødet.

Var lydhør
Landmanden Kim Kjær Knudsen viste justitsministeren rundt i og var meget positiv overfor den interesse, som ministeren havde vist.

- Jeg er glad for at vise mine ting frem og kunne påvirke ministeren. Han står overfor nogle vigtige beslutninger om mit erhverv, og han virkede meget lydhør overfor de argumenter, som jeg havde, fortæller Kim Kjær Knudsen.

- Vi viste ham blandt andet, hvordan vi halekuperer og kastrerer grise, og han sagde, at han var ret forundret over, at halekuperinger har kunnet fylde så meget, som det har gjort i den seneste tid. Og det kunne vi jo ikke være andet end enige med ham i, siger Kim Kjær Knudsen.

Sammen med justitsministeren fulgte fem embedsmænd fra ministeriet og en række medlemmer af arbejdsgruppen fra Landbrug & Fødevarer. Også svinebranchens top i form af Lindhart Nielsen og Nicolaj Nørgaard deltog, samt teamleder for Veterinære forhold og Dyrevelfærd Per Olsen.

Læs også