Pile-pionerer straffes med milliontab

I de næste 20 år kan alle de landmænd, som allerede har en pileafgrøde i jorden, ikke regne afgrøden med som kvælstofreduktion. Absurd, lyder det fra landboformand.

- Det er fuldkommen absurd, og det skal der straks rettes op på, siger Søren Christen, formand for Vestjysk Landboforening til foreningens egen hjemmeside.

Det, der har fået formanden op i det røde felt, er effekten af fødevareministeriets seneste skrivebordscirkulære, der i værste fald kommer til at koste de landmænd, der de seneste år har plantet pil, et samlet tab på op imod 20 millioner kroner.

I modsætning til de landmænd, der først planter energipil til næste år, så kan de landmænd, der har været hurtige og allerede har velvoksne piletræer i jorden nemlig ikke regne deres afgrøde med som efterafgrøde i de næste 20 år.

Den fordeling kommer henover de næste 20 år til at koste de mest visionære landmænd et samlet tab på over 20 millioner kroner, lyder det fra Vestjysk Landboforening.

Gennem de seneste år har danske landmænd plantet op imod 2000 hektar til med pil - og alene for det vestjyske område omfatter arealet 500 hektar.  Dermed imødekommer landmændene i høj grad regeringens formulerede grønne ønske om afgrøder til energiformål.

Pil suger kvælstof
Loven kræver nu, at 14 procent af hektar-arealet på en bedrift hvert år skal plantes til med efterafgrøde for at mindske udledning af kvælstof.

Selvom pile-afgrøde er kendt for at være en effektiv renseafgrøde, har pil hidtil ikke figureret som efterafgrøde, der mindsker udledningen af kvælstof.

Det laver Fødevaredirektoratet altså om på nu - men kun med pil, der plantes fra og med 2011.

- Det er helt uacceptabelt, og det giver overhovedet ingen mening, at staten straffer de landmænd, der har gjort en indsats for at have pil i jorden allerede nu, pointerer Søren Christensen.

Læs også