Svineproducenternes økonomi i bedring

Prognoser viser en forbedring af økonomien i både 2010 og 2011 i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med integreret produktion, oplyser VSP.

Videncenter for Svineproduktion, VSP, har offentliggjort en prognose for svineproducenternes økonomi i 2010 og 2011, og her fremgår det, at der forventes en væsentlig forbedring i driftsresultatet i såvel 2010 og 2011 i forhold til 2009 for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter som producenter med integreret produktion.

Smågriseproducenterne var vinderne
For smågriseproducenterne forventes driftsresultatet i 2010 at blive godt 200.000 kroner og forventes at ligge på samme niveau i 2011.

Slagtesvineprocenterne producerede godt 7.000 slagtesvin i gennemsnit i 2009 og fik et negativt driftsresultat på godt 500.000 kroner. I Indeværende år forventes der at blive en mindre forbedring, hvilket udelukkende kan henføres til faldende finansieringsomkostninger.

Svinebedrifter med integreret svineproduktion havde i gennemsnit 277 årssøer i 2009, producerede godt 6.000 slagtesvin og drev 175 hektar jord. Samlet gav det et negativt driftsresultat på 839.000 kroner. Den samme bedrift, med gennemsnitlig stigning i produktivitet og produktion, forventes i 2010 at få en forbedring i driftsresultatet på knap 800.000 kroner, således at der er et mindre negativt resultat i 2010, oplyser VSP.

Prognoser med forbehold
VSP understreger, at prisskønnet for resten af 2010 og i særdeleshed 2011 er forbunden med stor usikkerhed. Markante afvigelser fra prisskønnet i både positive og negative retninger kan fremkomme og vil således naturligvis påvirke resultatet.

Prognosen er baseret på baseret på regnskaber, der er indberettet til Videncentret for Landbrugs økonomidatabase fra 2009. Disse regnskabstal er efterfølgende fremskrevet med diverse forventninger til pris, produktivitets- og produktionsfremskrivninger i såvel 2010 og 2011.

Prognosen kan læses i sin helhed i Notat nr. 1022 på vsp.lf.dk.

Læs også