Kongeligt besøg til Patriotisk Selskabs 200 års jubilæum

JUBILÆUM: Hendes Majestæt Dronningen, der er protektor for Patriotisk Selskab, bliver hædersgæst, når selskabet på søndag fejrer 200 års jubilæum.

Patriotisk Selskab - eller som navnet var indtil 1998: Fyens Stifts patriotiske Selskab - blev oprettet 1810 og er dermed, bortset fra Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, som blev oprettet allerede i 1769, Danmarks ældste landøkonomiske forening, som ikke er blevet fusioneret med andre.

På søndag, den 11. juli, fejrer Patriotisk Selskab 200 års jubilæum. Det sker på selskabets domicil på Ørbækvej 276, Odense SØ, i form af en reception med deltagelse af en stor del af selskabets medlemmer samt en række øvrige indbudte gæster.

Set i lyset af landbrugserhvervets aktuelle situation har Patriotisk Selskabs bestyrelse og daglige ledelse valgt at afstå fra at markere det usædvanlige jubilæum med større festligheder.

Fornemt besøg
Dagens fornemste gæst bliver selskabets protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Patriotisk Selskab har haft kongeligt protektorat, siden Christian VIII var kronprins, og i den forbindelse er der tradition for at invitere majestæten ved særlige lejligheder. Og Dronning Margrethe har givet tilsagn om at komme til jubilæet.

Det kongelige besøg får i øvrigt en både festlig og værdig ramme, idet 10 gardehusarer fra Gardehusarregimentets Hesteskadron - dog uden heste - vil give majestæten en musikalsk modtagelse. Der vil blive oplæsning af H.C. Andersens eventyr, kombineret med danseoptræden af børn fra festspillene i Den Fynske Landsby, og Odense Pigegarde vil give arrangementet en festlig afslutning.

Taler og udstilling
Ved jubilæumsreceptionen vil der blive talt af selskabets bestyrelsesformand siden 1997, hofjægermester, godsejer Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg. Arkivchef på Stadsarkivet i Odense, Jørgen Thomsen, der er forfatter til Patriotisk Selskabs jubilæumsbog, vil tale om »Selskabet i historisk perspektiv«, og tidligere EU-landbrugskommissær Mariann Fischer Boel vil tale om »Landbrugserhvervet globalt og i fremtiden«.

I forbindelse med jubilæet vil Dronning Margrethe åbne en udstilling med nogle af medlemmernes produkter og kunst - plus en historisk udstilling samt noget om nutiden. Buffet'en, der serveres til receptionen, vil ligeledes være med fokus på medlemmernes produkter.

Alt i alt er der lagt op til en både festlig og værdig markering af Patriotisk Selskabs 200 års jubilæum.

Læs også