L&F: Der mangler målrettede virkemidler

Hård dom fra Landrug & Fødevarer over de første grønne elementer i Grøn Vækst.

Det er bureaukratisk, det skader erhvervsudviklingen og miljøeffekten kan nås bedre ad anden vej. Sådan lyder Landbrug & Fødevarers hårde dom over et af de første grønne elementer i Grøn Vækst.

- Vi vil meget gerne bidrage til at sikre en reduktion af landbrugets miljøpåvirkning. Det er et arbejde, vi tager meget alvorligt, og det er også noget, vi har anvist løsninger på gennem landbrugets eget forslag til Grøn Vækst, siger Torben Hansen, formand for Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer.

Han er skuffet over, at der kun er få, og meget dyre, alternativer til de stramninger af efterafgrødekravet, der er en del af Grøn Vækst. Resultatet vil som det ser ud nu, nemlig blive en økonomisk lussing til rigtig mange landmænd.

- Bekendtgørelsen stiller helt ekstreme krav til alternative virkemidler. De landmænd der vælger at bruge et alternativ, vil i virkeligheden blive overreguleret, fordi man har vurderet effekten af alternativerne unødigt lavt. Det betyder, at det bliver en uforholdsmæssig dyr løsning og det kan få meget store konsekvenser for den enkelte landmand, forklarer Torben Hansen.

Hvis man derimod griber tingene rigtigt og målrettet an, vil man kunne opnå de samme miljøresultater uden at det vil begrænse produktionen væsentligt, lyder det.

- Vi arbejder for at få en alternativ plan til disse lag-på-lag-reguleringer. Vi vil få et mere konkurrencedygtigt landbrug, og mere miljø for pengene – hvis de generelle reguleringer erstattes af målrettede virkemidler, siger Torben Hansen, der peger på, at der er iværksat en undersøgelse af de juridiske aspekter af reguleringen.

Læs også