Grønsagsdyrker forsinket to-tre uger

- Vi kan sagtens konkurrere på kvaliteten. Der kunne blandt andet slås noget mere på, at danske grønsager altid har haft et lavere indhold af kemikalierester end de udenlandske, siger grønsagsproducent ved Fårevejle.

Dampbehandling, gasbrænding og håndlugning er nogle af arbejdsgangene hos en af Lammefjordens største grønsagsproducenter, Boje Skytte, Brogaard ved Fårevejle.

Han driver i alt omkring 420 hektar, heraf 100 hektar økologisk.

På de konventionelt drevne arealer dyrkes der, udover korn og frø, 30 hektar pastinak, 22 hektar gulerødder, 12 hektar kartofler, 35 hektar stikløg, 27 hektar persillerod og 28 hektar gulerødder.

60 hektar korn, 20 hektar kartofler og 20 hektar gulerødder dyrkes økologisk.

Bedriften råder over eget kølelager samt pakkeri til rodfrugter.

To-tre uger bagefter
- På grønsagssiden er vi to-tre uger bagefter i forhold til et normalt forår på grund af den lange og kolde vinter samt det kolde og sene forår, fortæller Boje Skytte.

De sidste rødbeder og det sidste hold økologiske gulerødder blev først sået for en uge siden.

- Vi trækker altid såningen af de økologiske gulerødder for så vidt muligt at undgå, at de angribes af første generation af gulerodsfluen, hvis flyvning vi registrerer ved hjælp af limplader ude i markerne. Herudfra fastlægger vi, hvornår vi skal randbehandle gulerodsmarkerne ved at fjerne de yderste 30 meter hele vejen rundt for at få gulerodsfluerne til at holde sig væk, forklarer grønsagsproducenten fra Fårevejle.

Fremgangsmåden skyldes, at der jo ikke er mulighed for kemisk skadedyrsbekæmpelse i økologisk dyrkede afgrøder.

Dampbehandling og gasbrænding
Heller ikke ukrudt må bekæmpes kemisk i økologiske grønsager. Derfor dampbehandles de marker, hvor der skal sås økologiske gulerødder, i sårækkerne cirka en uge før såning. Otte-ni dage efter såningen gasbrændes hele marken for at slå fremspiret ukrudt ihjel. Efterfølgende håndluges de økologiske gulerødder.

Også arealet med økologiske kartofler er gasbrændt, og her foregår resten af ukrudtsbekæmpelse ved flere radrensninger med en specialradrenser. De økologiske kartofler blev lagt den 26. april og har været meget længe om at komme op på grund af den lave jordtemperatur.

Undgår kartoffelskimmel
- Vi lægger de økologiske kartofler så tidligt som muligt for at få dem tidligt op og herved undgå kartoffelskimmel, som der ikke må sprøjtes imod, forklarer Boje Skytte.

Det er ikke nogen tilfældighed, at der dyrkes mange grønsager på Lammefjorden, som består af inddæmmet havbund. Dyndjorden er meget næringsrig, så en række grønsager kan sagtens dyrkes uden tilførsel af kvælstof.

For eksempel tilfører Boje Skytte slet ikke sine økologiske gulerødder nogen form for gødning, og alligevel giver de det samme udbytte målt i kg. Derimod har hans økologiske kartofler fået tildelt gylle for at vedligeholde næringsstofbalancen.

- Overproduktion eller for lidt samarbejde på afsætningssiden koster dyrt for danske grønsagsproducenter.

Det siger Boje Skytte, Brogaard ved Fårevejle, der dyrker både konventionelle og økologiske grønsager på op imod 200 hektar.

- Alt for lille en andel af den pris, forbrugerne betaler i butikkerne, går til os producenter. Konsekvensen er blandt andet, at der er for få ressourcer til forskning og forsøg indenfor grønsager, for eksempel med dyrkning af nye grønsagstyper. Jeg kunne ellers godt tænke mig at prøve at dyrke nogle nye slags grønsager, men det er der jo en betydelig risiko ved, hvis man skal forsøge sig på helt egen hånd, forklarer Boje Skytte.

Produktionssænkning
Han slår også til lyd for, at den hjemlige produktion af grønsager burde sænkes med eksempelvis 10-15 procent for at presse prisen til producenterne tilsvarende op, eventuelt at der sættes en eksport i gang.

Boje Skytte fortsætter: - Hvis vi producenter stod last og brast og sænkede produktionen, kunne vi måske få råd til at sige til de store indkøbskæder, der hele tiden prøver at presse prisen: »Køb et andet sted.«

Den nordvestsjællandske grønsagsproducent er nemlig ikke så bange for konkurrencen fra udenlandske grønsager.

- Vi kan sagtens konkurrere på kvaliteten. Der kunne blandt andet slås noget mere på, at danske grønsager altid har haft et lavere indhold af kemikalierester end de udenlandske, foreslår han og tilføjer:

Køb dansk
- Selv om ministeren for landbrug og fødevarer, Henrik Høegh, arbejder for lempelser, må vi, der producerer grønsager i Danmark, stadig leve med nogle langt skrappere restriktioner med hensyn til anvendelse af kemikalier end vore udenlandske konkurrenter, hvilket gør det væsentligt dyrere for os at producere. Så ønsker danske forbrugere kvalitet, kan jeg derfor kun opfordre dem til at købe danske grønsager.

Boje Skytte er bestyrelsesformand for den landmandsejede Gulerodsgruppen A/S. Han sidder også i bestyrelsen for Lammefjordsgrønt, der sælger friske salater og gulerødder med videre, samt GASA-Nord Grønt, der er Danmarks største producentforening for frugt- og grønsagsproducenter.

 

 

Læs også