Dyb jordbearbejdning øger rapsudbyttet

JORDBEARBEJDNING: Rækkesåning med radrensning og pløjning forud for grubbesåning koster cirka 500 kroner mere pr. hektar end grubbesåning og traditionel etableringsmetode.

I sidste uge var med besøg hos

Fire landmænd i Thy og på Thyholm var værter på årets »Raps Tour«. De anvender forskellige metoder til etablering af raps, forskellige dyrkningsstrategier og forskellige former for ukrudtsbekæmpelse.

- Fælles for markerne er, at der er kælet ekstra for dem, det er lykkedes godt med de forskellige etableringsmetoder, og der er udsigt til rigtig gode resultater i alle marker, siger arrangøren, Michael Riis, der er afdelingsleder i Planter & Miljø i LandboThy.

Hos I/S Gammelbygård ved Ydby, er rapsen rækkesået.

- Der er udbragt gylle inden pløjning, og derefter er der sået med enkornssåmaskine på 50 centimeter rækkeafstand. I efteråret er der lavet en radrensning. Når denne metode nu igen tages op, skyldes det jo, at vi ikke længere har Kerb til rådighed, forklarer han og tilføjer, at det også er en god metode.

For at undgå snegle
Radrensning kræver, ifølge Michael Riis, at jorden er tør, når der skal køres, og han pointerer også, at man skal være opmærksom på, at det forudsætter en stor kapacitet, hvis de fleste marker skal radrenses på de samme få dage.

- Der er en god plantebestand, og det tegner rigtig godt, understreger planteavlskonsulenten, som vurderer, at rapsen generelt er lidt bagefter i år.

Hos Thomas Graugaard syd for Flovlev er rapsen grubbesået.

Der er harvet to gange forud for såning, blandt andet for at undgå snegle, på den lidt stivere jord. Der er også sprøjtet med Roundup og nedfældet gylle, inden der blev sået den 15. august med en grubbesåmaskine.

Meget intensiv strategi
Ved Odby har Jan Bach-Mose udført traditionel jordbehandling forud for grubbesåningen. Først er der tallerkenharvet, derefter nedfældet gylle og så pløjet før såning den 19. august.

- Det er en meget intensiv strategi, og rapsen udviklede sig også enorm godt i efteråret, hvor der var mere vækst i den end i mange andre marker. Når der både pløjes og sås med grubber, sættes der gang i omsætningen i jorden, fortæller Michael Riis.

Årsagen til pløjningen er også her, at Kerb ikke længere er til rådighed mod græsukrudt. Forklaringen på, at Jan Bach-Mose både pløjer og grubber, er, at han gerne ville fortsætte med grubbesåning, fordi han har gode resultater med det.

- Her satses på et stort udbytte. Men lige nu ser den ensartede afgrøde og de meget kraftige planter også kanongodt ud, synes han.

Traditionel metode
Henrik Holm ved Søndbjerg etablerer raps på helt traditionelt vis med pløjning, såbedsharvning og såning med radsåmaskine.

- Der er bestemt ikke noget i vejen med denne traditionelle metode. Her er der en dejlig, ensartet jord, der er sået i et meget godt såbed, og det er en fantastisk flot og utrolig ensartet afgrøde, siger Michael Riis.

Raps sætter pris på en løs jord, og det ses meget tydeligt i år.

- Det er meget karakteristisk i år, at de marker, der står bedst, er, hvor jorden er bearbejdet i dybden enten med plov, dyb harvning eller grubber, påpeger han.

Koster 500 kroner
En af deltagerne spørger om omkostninger til jordbearbejdning og såning ved de fire metoder.

- Den mindst intensive jordbehandling, hvor der er grubbesået efter to gange harvning, vil omkostningsmæssigt være på niveau med den traditionelle metode, hvor vi står nu, svarer Michael Riis.

- Til gengæld vil rækkesåning plus en radrensning i efteråret nok koste 500 kroner mere pr. hektar. Vi er også i den lidt dyre ende, hvor der både er harvet, pløjet og grubbesået. Det ligger også omkring 500 kroner over den traditionelle metode, vurderer konsulenten fra LandboThy.

Der betyder, at der ved en aktuel rapspris på 220 kroner skal avles 2,5 hektokilo ekstra pr. hektar.

Læs også