Landmand i hård kamp for miljørigtig løsning

Landmand Poul Richard Jørgensen fra Frørup ved Christiansfeld fortsætter sin mangeårige kamp for at få godkendt miljøvenligt gyllehåndterings-anlæg. Venstrepolitiker er positiv.

Reglerne bør ændres.

Det mener svineproducent Poul Richard Jørgensen og de virksomheder, Samson Agro og Krüger, der har udviklet et gyllehåndteringsanlæg, som de har svært ved at få godkendt.

Anlægget, der står på Poul Richard Jørgensens ejendom i Frørup ved Christiansfeld, og som i øjeblikket kører på en dispensation, separerer gyllen, og afbrænder efterfølgende tørstoffraktionen.

Tørstoffet adskilles fra gyllen, og ved efterfølgende afbrænding sker der en omdannelse af det organisk bundne kvælstof i gødningen til gasformige ikke-biologisk aktive kvælstofforbindelser, mens fosforindholdet koncentreres i asken, som efterfølgende kan erstatte fosfor indkøbt som handelsgødning.

Med anlægget kan landmænd reducere gyllemængden til under 10 procent. Noget der betyder, at der vil være behov for langt mindre jord end nu.

For Poul Richard Jørgensen vil anlægget gøre hele hans årlige produktion på 5.500 slagtesvin og 30.000 smågrise langt mere klimavenlig.

- Vi har kæmpet med det her i 8 år. Det her anlæg er det sidste, som vi har kørende. Resten har vi måtte lukke ned, og de står nu rundt omkring som monumenter, siger Gunnar Hald Mikkelsen, miljø- og teknik direktør hos Samson Agro, der er altså er en af udviklerne af anlægget.

Forkert lovgivning
Grunden til den manglende godkendelse skyldes, at anlægget ryger ind under affaldsloven. Også selvom anlægget, ifølge Gunnar Hald Mikkelsen, producerer nøjagtig samme metangas, som almindelige biogasanlæg, der ryger ind under husdyrlovgivningen.

- Det giver os nogle helt andre krav og helt andre godkendelser. Det eneste, som vi bare vil, det er, at vi får ligestillet teknologierne. Hos myndighederne er der bare ikke forståelse for det. Der mangler altså en faglig indsigt. Vi har løbet panden mod muren så mange gange, lyder det fra Gunnar Hald Mikkelsen.

Vil indføre prøveordning
Står det til Erling Bonnesen, fødevareordfører i Venstre, der i går af Poul Richard Jørgensen, Sønderjysk Landboforening og virksomhederne bag anlægget, Krüger og Samson Agro, var inviteret på besøg på anlægget, så skal der dog gang i nogle undersøgelser nu. Han er parat til at foreslå til Folketingets miljøudvalg, hvor han også er medlem, at der bliver indført en forsøgsordning, så det ambitiøse projekt kan køre videre.

- I mit sind så er der ingen tvivl om, at de her folk er på rette spor, og det skal de videre med. Det her med at skille gyllen i forskellige fraktioner, og så efterfølgende bruge den optimalt i de rette doseringer, kan jeg kun støtte, siger Erling Bonnesen.

At anlægget også har den tillægsgevinst, at det fjerner gyllens lugtgener og mindsker udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, bifalder han også.

- En forsøgsordning må være den rette vej at gå. De her folk, som jeg vil betegne som ildsjæle, de skal have en chance. Jeg ville egentlig gerne gå direkte til lovgivningen, men vi skal lige have den rette dokumentation først, siger Erling Bonnesen.

På omgangshøjde igen
Han erkender, at der tilsyneladende er en fejl i den måde lovgivningen er skruet sammen på i dag. Lovgivningen er blevet utidssvarende.

- Den lovgivning, der ligger nu, den er jo udarbejdet før, at man nåede så langt i den her teknologiproces. Den er skabt ud fra, at man skal skaffe areal nok til at få kørt gyllen ud på. På det her område kan man sige, at udviklingen har overhalet lovgivningen. Der er nogle, der her har vist en anden måde at gøre på. Nu skal vi have udviklingen på omgangshøjde igen. Der skal skabes frihed til fornyelse, lyder det fra Erling Bonnesen.

Venstremanden tør ikke sige, hvor lang tid det kan tage før en eventuel ny lovgivning på området kan være på plads.

 

Læs også