Hjælpepakken kan øge efterspørgsel på halm

Regeringens hjælpepakke kan øge efterspørgslen på halm fra små kraft-varmeværker på op til to megawatt. Initiativet er et skridt i den rigtige retning, vurderer Landbrug og Fødevarer. 

AF JENS MATHIASEN

I sidste uge præsenterede Regeringen sammen med Dansk Folkeparti den nye hjælpepakke til landbruget, den såkaldte Grøn Vækst 2,0.

Af pakken fremgår det, at det at der er ændret på reglerne for brændselsvalget for kraftvarmeværker på op til to megawatt. Det er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for flere ændringer, hvis det for alvor skal øge efterspørgslen efter halm, mener Landbrug & Fødevarer.  

- Det nye i Grøn Vækst 2.0 er, at mindre kraft-varmeværker på op til to megawatt, som indtil nu har været forpligtet til både at producere både varme og el nu kan nøjes med at producere varme på eksempelvis halmfyring, siger Thomas Holst, fra Danske Halmleverandørers sekretariat.

- Det får uden tvivl en del værker til at bygge om til bl.a. halm, og få stor positiv betydning i lokalområderne. Det vil ikke give kæmpe øget halm forbrug på landsplan, til det skal der andre ordninger på banen, hvor centralekraftvarmeværker anvender halm eller der sikres etablering af fuldskala ethanolanlæg.

Flere ændringer nødvendige
Ifølge Landbrug & Fødevarer er det nødvendigt med flere tiltag, hvis forbruget af biomasse og halm til fyringsformål skal øges.

- Det, der virkelig vil åbne op for halmfyring og udviklingen af eksempelvis nabovarmeanlæg er at få afskaffet varmeforsyningslovens såkaldte »hvile i sig selv-princip«. Det betyder at indehavere af varmeværker ikke må tjene penge på deres forretning, og det tager initiativet ud af rigtig mange landmænd, vurderer plante- og energipolitisk chef, Søren Korsholm, fra Landbrug & Fødevarer.

- Reglen er lavet for at beskytte forbrugerne imod risikoen for pludselig at skulle betale urimeligt meget for deres varme. Derfor er det nødvendigt at der udarbejdes en anden løsning som kan beskytte forbrugerne, fortsætter han.

Store perspektiver
Ifølge Søren Korsholm er regeringens nye hjælpepakke mest interessent for halmleverandørerne på den lange bane.

- De signaler der bliver sendt med Grøn Vækst 2,0 om den fremtidige brug af Biobrændstoffer kan få meget stor indflydelse på efterspørgslen efter halm. Her ligger der på sigt et kæmpepotentiale for danske halmleverandører og for jobs i landkommuner.

- Grøn Vækst 2.0 lægger op til at øge iblandingen af bioethanol i benzin. Derudover vil man støtte en dansk produktion af anden generations bioethanol. Når sådanne projekter bliver til realitet, vil der kunne afsættes langt større mængder halm og biomasse, end vi ser i dag hvor halmen kun bruges til fyringsformål, siger Søren Korsholm.

Læs også