Kampstart mod Grøn Vækst

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug planlægger retssag mod staten, hvis regeringen ikke fjerner de planlagte miljøbyrder overfor landbruget. Mandag aften blev foreningen og planerne præsenteret i Middelfart, og der er nyt møde i aften i Haverslev Hallen.

Efter to måneders intense forberedelser og offentliggørelsen af den nye Landsforening for Bæredygtigt Landbrug for et par uger siden, har de syv sjællandske initiativtagere indledt en hvervetourné rundt i landet for foreningen, der har et erklæret mål om at få fjernet landbrugets byrder i regeringens grønne vækst forslag.

Det første møde foregik mandag aften i Lillebælthallerne i Middelfart, og i aften kl. 19.00 (onsdag, red) er der informationsmøde i Haverslev Hallen i Himmerland, og på tirsdag den 9. marts rundes der af i Herlufsholm ved Næstved.

Til trods for begrænset information om mødets afholdelse mødte 250 landmænd frem mandag aften, og de mange indlæg under debatten afslørede, at opbakningen kommer fra alle egne.

- Det er godt gået, det her. Fortsæt kampen, lød det blandt andet fra Tage Møller, der afslørede, at han kom fra Ringkøbing og tilbage i 1980 var med til at starte den seneste oprørsbevægelse i dansk landbrug, LR 80.

Nødvendigt!
Også Jørgen Damgaard fra Kolding roste initiativet, efter det grundigt var blevet præsenteret af de fire sjællandske landmænd, som tilbage i begyndelsen af januar måned satte sig sammen og blev enige om at tage sagen i egen hånd.

- Det her er nødvendigt, fastslog han og lovede under bifald fra salen straks at melde sig ind i den nye landsforening.

- Axelborg hænger i bremsen, alt imens de unge i vort erhverv sætter sig i en stor gæld. Dem skylder vi at bakke op, så de får vilkår, der gør dem i stand til at føre landbruget videre, fastslog den sydjyske gårdejer.

Ikke splid
Trods situationens alvor blev hverken traktordemonstrationer eller ordet blokade nævnt ved mødet, men utilfredsheden med den manglende synlighed fra landbrugets egen hovedorganisation var ikke til at tage fejl af.

- Vi opfordrer ikke til splid med Landbrug & Fødevarer, understregede formanden for initiativgruppen, godsejer Christian Castenskiold, Hørbygård ved Holbæk. Men vi vil kæmpe, indtil Grønt Vækst-byderne er taget af dagsordenen hos politikerne.

Og intentionerne er ikke tomme trusler.

Således planlægges en retssag mod den danske stat, hvis forslagene, som vil koste dansk landbrug 2,3 milliarder kroner årligt, fastholdes. Til opgaven er hyret to anerkendte københavnske advokatfirmaer. Begge har de, og i øvrigt også en anerkendt juraprofessor, vurderet, at der er tale om en »god sag«.

Læs også