Maskinstationerne må tilpasse

ÅRSMØDE: Finanskrisen har også ramt maskinstationerne og entreprenørerne på Fyn fremgik det ved årsmødet i forrige uge.

For første gang i den fynske maskinstationsforenings over 50-årige historie var årets generalforsamling uden den sædvanlige festivitas. Normalvis har der været holdt en aftenfest efter mødet, som i mange har været afviklet fredag hen imod aftenen. I år var rammen torsdag aften på en Fangel Kro med masser af sne på parkeringspladsen.

Netop sneen var et af lyspunkterne, som formanden Jørgen Jørgensen, Hjadstrup, var inde på i sin beretning.

- Efter et år med stor høst af både græs, korn og majs, men uden roehøst, forsinkelser på Fynsværket og et minimum af entreprenørarbejde både mængdemæssigt og prismæssigt, fik en heldigvis vinterbeskæftigelse med både snerydning og glatførebekæmpelse i en ellers stille tid.

Brug ikke egenkapitalen
- Vi har også på Fyn stiftet bekendtskab med både konkurs og betalingsstandsning i vor medlemskreds, og det er ret så tankevækkende at se udviklingen fra, at alting kunne lade sig gøre i landbrug og byggeri, til at næsten ingenting kan lade sig gøre. Det kræver meget at agere i et så turbulent marked, men læren må nok være at både banker, landmænd, maskinstationer og andre skal være lidt mere forsigtige i højkonjunkturen og lade være med at tro, at træerne vokser ind i himmelen.

Jørgen Jørgensen fandt, at maskinstationerne og entreprenørerne på Fyn har gjort meget ud af at tilpasse sig de givne vilkår.

- Der bliver også i 2010 et pres i nedadgående retning på prisen for vort arbejde, sagde formanden for foreningen, som nu hedder Danske Maskinstationer og Entreprenører Fyn.

- Hver enkelt medlem må gøre op med sig selv, om fortjenesten i de foregående år har været så stor, at man har råd til at sætte prisen ned, idet omkostninger ikke ser ud til at falde. Men, understregede Jørgen Jørgensen, man skal tænke sig om, før man kaster en eventuel egenkapital ind i tabsgivende forretninger.

Kloakker og nedrivning
Han vurderede, at mængde af markarbejdet vil være nogenlunde på samme niveau, måske endda med lidt stigende tendens fremadrettet. Til gengæld ville han ikke spå om, hvornår der kommer gang i byggeriet.

- Der venter stadig en del kloakering i det åbne land samt nedrivning af gamle landbrugsbygninger, hvis der blot kan skaffes penge til det. Her var det måske en fordel, hvis loven blev ændret, så man i stedet for nedrivningsfradraget fik lov til at fradrage de konkrete omkostninger til nedrivning af driftsbygninger, lød formandens forslag.

Ny næstformand
Generalforsamlingen bød på et markant skifte i Danske Maskinstationer og Entreprenører Fyn. Næstformanden gennem ikke mindre end 17 år og bestyrelsesmedlem lige side 1984, maskinstationsejer Tom Foged Pedersen, Salby, havde nemlig på forhånd bebudet, at han ikke genopstillede til bestyrelsen.

Som nyt medlem blev Ole West Hansen, Myllerup Entreprenør I/S i Myllerup ved Assens, valgt. Det er første gang, at en entreprenør får sæde i bestyrelsen, men stadig et synligt bevis på, at foreningen nu også rummer deciderede entreprenørvirksomheder i medlemskredsen.

Antallet af medlemmer er i 2009 øget med et par stykker, således medlemslisten nu tæller 71 fynske maskinstationer og entreprenører.

Som suppleant valgtes maskinstationsejer Kurt Sindahl, Trunderup, og ved det konstituerende møde blev Lars Lerbjerg, Aulby, valgt som foreningens nye næstformand.

Læs også