Schackenborg Gods avler ny og banebrydende idé

500 hektar landbrugsjord i Møgeltønder ved Tønder skal partnerskabs-forpagtes til iderige landmænd og gartnere.

Det er trange tider for dansk landbrug, der på grund af finanskrise, dårlige produktionsforhold og lave afregningspriser for animalske produkter og afgrøder har ondt i økonomien.

Og da smerten er ens, hvad enten en bedrift er stor eller lille, har HKH Prins Joachim og Schackenborg Slot i Møgeltønder med fem avlsgårde og 969 hektar landbrugsjord og skov avlet en ny og banebrydende ide.

Efter høsten i år vil Schackenborg Gods partnerskabs-forpagte 500 hektar landbrugsjord til en kreds af iderige landmænd og gartnere.

Produktion og afsætning
- Ideen er at etablere et samarbejde med interesserede landmænd og gartnere med mod på og lyst til at avle produkter - for eksempel grøntsager - der efter en forædlingsproces kan forventes afsat gennem partnerskabet »De 5 Gaarde«. Det forudsætter dog, at det er de rette produkter, at de er af meget høj kvalitet, og at produkterne kan godkendes af De 5 Gaarde's samarbejdspartnere i detailleddet, siger adm. direktør Henrik Danielsen, Patriotisk Selskab, der har fået til opgave at søge efter interesserede partnerskabs-forpagtere og etablere den nye driftsform.

Henrik Danielsen oplyser endvidere, at tanken er åremålsaftaler om et areal, der skal indgå i en fælles sædskifteordning mellem samtlige projektets deltagere.

- I lyset af landbrugets økonomiske situation er vi overbeviste om, at ideen er både god og rigtig, og at den kan sprede sig til andre af landets slotte og herregårde, siger Henrik Danielsen.

De 5 Gaarde
De 5 Gaarde drives i et partnerskab mellem Schackenborg Slot og herregårdene Frijsenborg, Wedellsborg, Constantinsborg og Gyllingnæs. De leverer blandt andet kartofler, ost, mel og brødblandinger, brød, kylling, lamme- og oksekød, pyntegrønt og øl til udvalgte aftagere med - udover brandet »De 5 Gaarde« - navnet på det slot eller herregård, der leverer råvarerne.

- Muligheden for at kunne afsætte produkter er ikke kun et led i det nye koncept, men også til fordel for kommende partnerskabs-forpagtere, da De 5 Gaarde er et respekteret brand, når det gælder afsætning af landbrugsprodukter af høj kvalitet, siger Henrik Danielsen.

Udover råvarer til produktion af brød, kød og øl leverer Schackenborg Slot gennem De 5 Gaarde egestave og bygmalt til en speciel egesnaps, der fremstilles på et mikrodestilleri på Sjælland.

Klassisk slot
HKH Prins Joachim overtog i 1993 det klassiske Schackenborg Slot, der kan datere sin historie tilbage til 1200-tallet. Og med avlsgårdene Røj, Solvig, Rosinfelt, Slotfelt og Sødamgård drives godset som en moderne land- og skovbrugsvirksomhed med fokus på fødevareproduktion, skovbrug, produktion af juletræer, græsning, jagt og boligudlejning.

Læs også