Frøprisen har nået bunden

Hunsballe Frø mærker nu en begyndende stigende efterspørgsel på frø. På avlermødet i forrige uge var der krav fra avlerne om konkurrencedygtig afregning til sommer.

Onsdag aften i forrige uge deltog 90 frøavlere i Hunsballe Frø's avlermøde i Middelfart. Her kunne Jens Holstborg, som sidste år afløste den mangeårige direktør Steen Kisselhegn, konstatere, at det forgangne år blev meget turbulent for frøbranchen.

- De rekordhøje salgspriser i 2008 gav store forventninger til afregningspriserne, men en væsentlig afmatning i forbruget sidste år gjorde det nødvendigt at sænke afregningspriserne både sidste år, men også fremadrettet. Her i 2010 er der fortsat stor overforsyning af frømarkedet som følge af finanskrisens virkninger, sidste års store frøhøst, og en betydelig EU-import af billigt frø fra USA.

- Men, fortsatte frødirektøren, de historiske bundpriser netop nu gør også, at efterspørgslen er tiltagende, og derfor er der udsigt til, at prisen igen kan begynde at stige.

Opsang fra avlerne
På mødet på Byggecentrum fastholdt formanden for Avlerforeningen Hunsballe, Ole Holst Henriksen, Vordingborg, firmaet på, at slutpriserne for 2008/09 skal være konkurrencedygtige.

- A conto afregningen i december tilbage 2008 viste sig at være for høje i forhold til markedspriserne efter nytåret. Derfor var det med nogen beklagelse, vi modtog den endelige afregning i sommers og måtte konstatere, at a conto priserne var faldet med 18 procent.

Siden er frøprisen i markedet styrtdykket som følge af finanskrisens indvirkning og den lave dollarkurs med frøimport fra USA, konstaterede avlernes formand. Men han beklagede, at Hunsballes prisfald nåede helt op til 45 procent ved a conto afregningen for en måneds tid siden. Det var større end forventet.

- I var for optimistiske sidste år, men nu virker det som om, I har været mere pessimistiske i forhold til konkurrenterne. Derfor ligger presset nu på Hunsballe, hvis begge frøfirmaer i år skal ende med samme priser i juni. Det kan nås endnu, og jeg håber, at det lykkes, lød Ole Holst Henriksens opsang.

I sit resumé fra den forudgående valgforsamling nævnte Ole Holst Henriksen også, at der med ledelsen i Hunsballe Frø efter en diskussion i avlerforeningen om renserabatternes størrelse er nået frem til en fornuftig løsning, så der nu kun er et system som gælder for alle avlere.

- Generelt har vi et godt og konstruktivt samarbejde med frøfirmaet, og vi er gode sparringspartnere, påpeger avlerformanden.

Areal reduceres
På avlermødet oplyste Hunsballes direktør, at reduktionen af det danske frøareal i den kommende frø ventes at blive i størrelsesorden på 25-30 procent, eller omkring på i alt 60.000 ha, hvor det i de gyldne tider i 2006 og 2007 var over 90.000 ha.

For Hunsballes vedkommende kalkuleres med 9.600 ha i 2011-sæsonen, hvor det hidtil største areal tilbage i 2006 var på 15.000 ha.

Frødirektør Jens Holstborg oplyste, at Hunsballe Frø i 2008/09 havde et overskud på en million kroner mod knap seks millioner året før. Egenkapitalen er uændret omkring 70 millioner kroner. 

Hvert år udpeger Hunsballe Frø A/S en frøavler både i det østlige og vestlige Danmark, som har formået at skabe særlige opsigtsvækkende resultater.

Ved avlermødet onsdag den 20. januar på Byggecentrum i Middelfart gik »vest-hæderen« til Jens Rasmussen fra Roerslev på Nordfyn.

På Dalskovgård driver han i alt 295 ha, heraf 50 ha med rødsvingel og hundegræs. Gennemsnitsudbyttet lå i 2008 på hele 1.774 kilo pr. ha.

Med titlen som »Årets Hunsballe-avler « fulgte et gavekort til et weekendophold på en dansk kro for to personer.

Læs også