Brockenhuus til politikere: I må hjælpe os

Landbrug & Fødevarers formand appellerer nu politikerne til at hjælpe landbruget ud af krisen. Ikke med gældssanering, men ved at lempe på de politisk bestemte omkostninger

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schack tager nu bladet fra munden og beder politikerne om at hjælpe landbruget. Han appellerer til sammenhold i erhvervet og slår fast, at det trods den enorme gældstyngde ikke er gældssanering, landbruget skal bede om.

- Vi ønsker derimod at få de bedste rammebetingelser for at drive fødevareproduktion, så vores produkter kan afsættes, vores rentabilitet sikres, og vi kan afdrage på vores gæld, hedder det i Michael Brockenhuus-Schacks seneste formandsmeddelelse.

Her peger han på en række områder, hvor politikerne kan hjælpe: De politisk bestemte omkostninger skal reduceres; for eksempel fjernelse af kontrol- og certificeringsudgifter, udgifter til rensning af spildevand, og nedbringelse af udgifter til kødkontrol.

Ud med jordskatten 
Dernæst må landbruget ikke belastes yderligere; Grøn Vækst og skattereformen må ikke belaste erhvervets rentabilitet. Konkurrenceforvridende afgifter skal fjernes, for eksempel jordskatten. Og så er der de nye udviklingsmuligheder for erhvervet, hvor formanden peger på en satsning med bioenergi.

Selv om den nuværende økonomiske krise tynger landbruget ned i et voldsomt økonomisk pres, ser Landbrug & Fødevarers formand stadig optimistisk på fremtiden, hvis politikerne handler nu.

- Det er alvorligt, for vi er under pres på tre kanter: For det første har de lave afregningspriser undergravet vores økonomi. For det andet har vi en kreditklemme, hvor det er svært at få den nødvendige likviditet. For det tredje er der omkostningsniveauet i Danmark, som vi, i fællesskab med det politiske niveau, gerne skal have ændret på, lyder det fra Michael Brockenhuus-Schack.

Det, Landbrug & Fødevarers formand opfordrer til, er sammenhold i branchen. Ud over hjælp fra landets politikere er netop dét, alfa og omega for at sikre en sund økonomisk fremtid.

- Det er uhyre vigtigt, at vi alle både lokalt og nationalt agerer konstruktivt i denne situation, og bakker op om at skabe mulighed for en forbedring af rammevilkårene.

- Både jeg og hele organisationen er meget opmærksom på, at det er alvorligt rundt omkring i erhvervet, og at krisen kan have massive konsekvenser for den enkelte landmand og hans familie. Vi bruger i Landbrug & Fødevarer utroligt meget energi og arbejdskraft på at genoprette vores konkurrenceevne, det er en af vores topprioriteter. Men det er også vigtigt, at vi fokuserer på de muligheder, der trods alt stadig er for de fleste, slutter Brockenhuus-Schack.

Læs også